Markku Löytönen nosti esiin tietoon liittyvät haasteet nykymaailmassa, jossa on periaatteessa rajattomat mahdollisuudet hankkia tietoa. Mutta samaan aikaan lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidot ovat heikentymässä. Tiedon kriittinen tarkastelu ja ymmärtäminen ovat vaarassa.

Löytönen avasi kuulijoille omaa tietokirjoittamisen prosessiaan. Mitä kaikkea on huomioitava, kun kohdeyleisönä ovat lapset ja nuoret? Ei riitä, että kirjoittaa pelkkää faktamuotoista leipätekstiä. Lukija on koukutettava tarinaan, kuvituksen on tuettava tekstiä ja oltava todenmukaista. Myös aikuinen lukija on huomioitava. Kirjassa on oltava vanhemmille ”tiisereitä”, lisätiedon etsimiseen kiihottavia kohtia.

Omissa lapsille ja nuorille suunnatuissa tietokirjoissaan, kuten teoksessa Koillisväylän löytäjä – Tutkimusmatkaaja Adolf Erik Nordenskiöld Jäämerellä Löytönen on yhdessä kuvittaja Riikka Jäntin kanssa tehnyt erittäin tarkkaa historian kirjoitus- ja kuvitustyötä. Tarina rakentuu sankaritarinan kaavaan. Eikä huumoriakaan ole unohdettu. Keventävät elementit tiedon lomassa ovat Löytösen näkemyksen mukaan hyvin tärkeitä, kun kohdeyleisönä ovat lapset.

Keskustelussa pohdittiin vanhempien tärkeää roolia. He voivat omalla esimerkillään ohjata lapset kirjojen pariin. Vanhempien kannattaakin lukea tietokirjoja yhdessä lasten kanssa, toteaa Löytönen. Silloin käynnistyy luonteva sosiaalinen vuorovaikutus ja keskustelu kirjan teemoista.

Anja Kuhalampi