Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston yhteinen Atmospheric Modelling Centre Lahti -tutkimuskeskus aloittaa toimintansa Niemen kampuksella Lahdessa. Keskus pyrkii löytämään uutta tietoa ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja ilmansaasteisiin soveltamalla tekoälytekniikoita ilmakehätieteisiin.

Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on yksi tämän vuosisadan suurimmista haasteista. Eräs tärkeistä kysymyksistä on se, miten maapallo järjestelmänä reagoi lämpenemiseen vesikierron osalta.

Pilvissä tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa häiriöitä säteilytasapainoon, mikä voi johtaa joko viilenemiseen tai lämpenemiseen. Lisäksi suuria hiukkaspitoisuuksia sisältävät ilmansaasteet ovat merkittävä terveysriski aiheuttaen yli kolme miljoonaa ennenaikaista kuolemantapausta vuosittain.

”Atmospheric Modelling Centre Lahti tutkii, miten ilmakehässä muodostuvat hiukkaset vaikuttavat pilvien ja ilmanlaadun prosesseihin kaupunkialueilla. Tekoälyn ja koneoppimistekniikoiden soveltaminen ilmakehätieteissä voi tuoda uutta tietoa ilmastonmuutoksen ennustamiseen tulevina vuosikymmeninä ja auttaa torjumaan ilmansaastejaksoja tehokkaasti,” sanoo Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston ilmakehätieteen ja sovelletun matematiikan yhteisprofessuurissa viime vuonna Lahdessa aloittanut Michael Boy.

Uusi tutkimuskeskus muodostuu professori Boyn johtamasta tutkimusryhmästä, johon kuuluu tutkijoita molemmista yliopistoista. Alku on sujunut hyvin:

”Tutkimukseemme on suhtauduttu Lahdessa positiivisesti alusta asti. Sijainti Helsingin ja Lappeenrannan välissä on meille etu. Toivottavasti voimme jatkossa tehdä yhteistyötä alueen muiden ilmanlaadusta kiinnostuneiden tahojen kanssa,” Boy kertoo.

Keskuksen tutkimustuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi päätöksenteon tukena suunnitellessa kestäviä ja kustannustehokkaita toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Lisätietoa

Michael Boy

Professori, Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto

michael.boy@helsinki.fi

+358 50 415 4760