LUT-yliopiston uusi hanke ”Ihmiset digitaalisen transformaation keskiöön”, lyhennettynä HumanDT, keskittyy ihmislähtöiseen digitaalisten kaksosten hyödyntämiseen ja kehittää sen osaamista Päijät-Hämeen alueella. Tämä on tärkeä aihe, koska suurin osa todellisista digitaalisten teknologioiden vaikutuksista toteutuu ihmisen toiminnan kautta. Tavoitteena on muodostaa edellytykset pk-yrityksille, jotta he voivat hyödyntää digitaalisia kakso§sia ja luoda sosiaalisesti kestävää liiketoimintaa.

Kohti ihmiskeskeistä Teollisuus 5.0:aa

Aina viime vuosiin asti monet yritykset ovat jatkaneet tehokkuuden ja tuottavuuden kehittämistä teknologiavetoisen Teollisuus 4.0:n ympärillä, jossa teknologioita on hyödynnetty esimerkiksi laitteiden kunnossapidossa, vianmäärityksessä, energiatehokkuuden kasvattamisessa ja laadunvalvonnassa. Kuitenkin siirtyminen kohti arvolähtöistä ja ihmiskeskeistä Teollisuus 5.0:aa on alkanut, vaikka näkökulman muutos onkin vielä vaiheessa. Sen käyttöönotto on seurausta siitä, että Teollisuus 4.0 on keskittynyt digitalisaatioon tuotannon tehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseksi ja jättänyt varjoonsa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävyyden periaatteet. Näin ollen Teollisuuden 5.0 aikakaudessa sosiaalinen ja ympäristön kestävyys ovat talouden lisäksi keskiössä.

Yksi Teollisuus 5.0:n mahdollistavista teknologioista ovat digitaaliset kaksoset. Digitaalisella kaksosella tarkoitetaan digitaalista kopiota jostakin tuotteesta, prosessista tai palvelusta. Ne simuloivat mallinnettavan kohteen luonnollista käyttöympäristöä ja työprosessia todenmukaisesti helpottaen työtekijöiden fyysistä ja psyykkistä työkuormaa. Lisäksi ne ovat yksi tunnistettu keino ajantasaisen ja relevantin tiedon hankinnassa. Näin ollen on huomattu, että niiden avulla voidaan edistää päätöksentekoa muun muassa säästämällä kustannuksia sekä tuottamalla oikea-aikaista ja läpinäkyvää tietoa tukemaan työntekijöiden hyvinvointia.

Viimeaikaisen ymmärryksen mukaan digitaalisten kaksosten hyödyntämisen määrä on lisääntynyt ja yleistynyt, kun resurssitehokkuudesta on tullut valmistavan teollisuuden yrityksille tärkeämpää. Suuri osa todellisista digitaalisten kaksosten vaikutuksista toteutuu ihmisen toiminnan kautta. Tämä edellyttää muutosta organisaatiokulttuurissa ja johtamisessa, jonka myötä ymmärretään tarkemmin, kuinka digitaalisten kaksosten hyödyt osana yritysten ja yksilöiden suorituskyvyn johtamista toteutuvat käytännössä.

Uudessa HumanDT -hankkeessa syvennytään yllä kuvattuun tarpeeseen, jossa tavoitteena on tarkastella erityisesti digitaalisten kaksosten hyödyntämistä ihmiskeskeisesti sosiaalisen ja ympäristön kestävyyksien näkökulmista. Ympäristöllinen kestävyyden näkökulmasta digitaalisen kaksosien käytössä voidaan keskittyä esimerkiksi materiaalien ja energian käyttöön ja kulutukseen sekä saavuttaa asetettuja kestävyystavoitteita. Sosiaalisen kestävyyden saavuttamiseksi tarvitaan puolestaan lisättyjä teknologisia kyvykkyyksiä työnteon tukemiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi yksilöllisiä ihmisen ja koneen vuorovaikutusteknologioita auttaen esimerkiksi raskaiden koneiden käyttäjiä yhdistäen ihmisen ja koneen vahvuudet.

Tavoitteena on ymmärtää, missä määrin hyötyjä saadaan aikaan tehostamalla laitteita ja prosesseja sekä missä määrin puhumme organisaatiomuutoksesta ja ymmärrämme sen seurauksia. Näin ollen hankkeen toimenpiteiden avulla kehitetään teknologialähtöistä johtamista sekä työntekijöiden hyvinvointia.

turvallisuushavaintoja kartalla

Tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on edistää ihmislähtöistä digitaalisten kaksosten hyödyntämistä. Hankkeen toteuttajana toimii LUT-yliopisto ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Päijät-Hämeen liitto. Sen kohderyhmä on päijäthämäläiset pienet ja keskisuuret yritykset (digitaalisten kaksosten potentiaaliset hyödyntäjät), teknologiaratkaisujen kehittäjät ja myyjät (digitaalisten kaksosten tarjoajat), alueen kunnat ja kaupungit, konsultit sekä yrityskehittäjät.

Hankkeella tavoitellaan erityisesti valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä, joilla on jo kokemusta jonkin tyyppisen simuloinnin tai mallinnuksen hyödyntämisestä, mutta, jotka kaipaavat apua siihen, miten erityyppiset digitaaliset kaksoset saadaan vaikuttamaan ihmisten toimintaan ja päivittäiseen työhön. Vaikka hankkeessa ei keskitytä sinänsä uusien digitaalisten kaksosten kehittämiseen, niiden hyödyntäminen on nykyaikaisen liiketoiminnan ohjauksen ydinosaamista ja siten hanke edesauttaa digitaalisten kaksosten eteenpäin kehittämisessä.

Lisäksi hankkeeseen osallistuvat yritykset voivat olla myös digitaalisten kaksosten tarjoajia, jotka haluavat kehittää tarjoamaansa siten, että se palvelee heidän asiakkaidensa liiketoiminnan uudistamista parhaalla mahdollisella tavalla. Jos kiinnostuit aiheesta, voit olla yhteydessä: mira.holopainen@lut.fi.

Teksti: Mira Holopainen, nuorempi tutkija, suorituskyvyn johtamisen tutkimusryhmä, LUT-yliopiston Lahden kampus

Kuvat: Process Genius Oy