Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä on alkanut Suomen Akatemian rahoittama Robots and the future of welfare services -hanke

Tulevaisuudessa palvelurobotiikka tulee entistä suurempaan käyttöön palveluiden tarjonnassa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Lahden yksikössä on alkanut Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa tutkitaan palvelurobottien käyttöä hyvinvointipalveluissa sekä tämän yhteiskunnallisia seurauksia.

Hankkeessa tutkitaan, kuinka palvelurobotiikan avulla luodaan ja muokataan tuotteita ja palveluita sekä edistetään hyvinvointipalveluiden uudistamista. Keskeisessä roolissa on palveluiden kehittäminen eettisesti yhdessä sidosryhmien kanssa.

Tutkimus keskittyy ihmisen ja robotin yhteiseloon, yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen ja hyvinvointipalveluiden järjestelmiin. LUT:n työ liittyy kaikkiin teemoihin, mutta painottuu erityisesti yhteiskuntatasoon ja robotiikan esiinmarssiin liittyvien ilmiöiden ja eri alojen toimijoiden vuorovaikutukseen.

Jälkiteollisissa yhteiskunnissa kuten Suomessa on käynnissä kaksi suurta muutosta: hyvinvointipalvelujen tarpeen voimakas kasvu ja uusien älyllisten robottien esiinmarssi. Palvelurobottien uskotaan tuovan monia uusia mahdollisuuksia hyvinvointi- ja terveyspalveluihin. Ala on kuitenkin haastava johtuen eettisten, lainsäädännöllisten ja sosiaalisten tekijöiden keskeisestä asemasta.

”Palvelurobotiikkaa on tärkeää tarkastella monista eri näkökulmista ja eri tasoilla, yksittäisestä käyttäjästä aina systeemitasoon asti, jotta voidaan varmistaa palvelurobotiikan järkevä ja vaikuttava käyttö,” professori Helinä Melkas toteaa.

Robots and the future of welfare services (ROSE) -hanke on yksi kuudestatoista Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) uusista tutkimuskonsortiohankkeista. Niiden tarkoituksena on tutkia yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta keskeisiä kysymyksiä sekä tukea Suomessa tehtävää päätöksentekoa ajankohtaisella tutkimustiedolla. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Lisäksi mukana ovat Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT ja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Helinä Melkas, professori, helina.melkas@lut.fi, +358 40 588 1400

www.lut.fi