Kiire, epävarmuus ja merkityksettömyys. Suuri joukko sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kokee näitä tuntemuksia työssään. Tuntemukset ovat tuhoisia, sillä ne vievät työn mielekkyyttä ja tuottavuutta. Johtoportaan tulisikin tietää suorittavan portaan kokemuksista ja ottaa ne huomioon työn ja organisaation kehittämisessä.

”Sote-alalla esimerkiksi rakenneuudistukset aiheuttavat työntekijälle epävarmuutta oman toimenkuvan ja organisaation pysyvyydestä. Epävarmuutta on mahdollista taltuttaa keskustelemalla”, projektitutkija Suvi-Jonna Martikainen LUT-yliopistosta alustaa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ”kissa nostettiin pöydälle” työntekijöiden tekemien sarjakuvien muodossa. Työn todellisuuden näkyväksi tekemisellä tavoitellaan jaettuja kokemuksia, keskustelua ja muutosta parempaan.

Eräässä sarjakuvassa hoitaja saa onnistuneen saattohoidon jälkeen negatiivista palautetta yksityiskohdasta, eikä prosessin kokonaisuutta huomioida. Toisessa kuvassa lääkelistojen määrä sotkee ajantasaisen tilanteen. Toisaalta sarjakuvista käy ilmi myös työn ilon ja merkityksellisyyden kokemukset: esimerkiksi onnistumisen, toisen auttamisen ja kohtaamisen hetket. Niitä ymmärtämällä kokonaisvaltaista työhyvinvointia on mahdollista lisätä.

”Organisaatio voi vaikuttaa yksilön kokemukseen uupumuksesta ja työssä pahoinvoinnista. Kokemukset eivät siis ole yksin yksilön vallassa”, Martikainen painottaa.

Taidelähtöinen teos kirjallista vivahteikkaampi

Martikainen toivoo, että sote-alan kehittäjät pysähtyisivät edes hetkeksi sarjakuvan äärelle pohtimaan kehityskohtia ja niiden ratkaisuja. Esimerkiksi kiirettä voidaan hallita ohjaamalla tai lisäämällä resursseja. Merkityksellisyyden kokemusta vaalitaan antamalla aikaa työntekijän ja asiakkaan väliselle kohtaamiselle.

”Liiketoiminnan sosiaaliseen kestävyyteen on panostettava yhtä lailla julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Ihmisen hoitamisessa on pystyttävä noudattamaan ammattietiikkaa taloudellisen tulostavoitteen edelle. Hoitotyössä on eettisiä arvoja, joita työntekijöillä on kutsumus toteuttaa.”

Keskustelua muustakin kuin työtehtävistä

Sarjakuvien lisäksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työntekijöiden kokemuksista on koostettu keskustelukortit ja työyhteisön tilan arvioinnissa auttava ”Nosta kissa pöydälle” -lautapeli. Materiaalien avulla voidaan edistää esimerkiksi esimies-alaisdialogia ja työntekijöiden vertaiskohtaamista. Materiaalien toivotaan päätyvän mahdollisimman monen työpaikan kahvipöytään.

”Työtehtäviin liittyvän keskustelun rinnalle tarvitaan enemmän sosioemotionaalista, inhimillistä keskustelua työntekijöiden ja eri tasojen välille. Sarjakuvat ja keskustelukortit luovat tilaa tällaiselle keskustelulle”, Suvi-Jonna Martikainen sanoo.

”Sarjakuvista saadaan myös vertaiskokemuksia. Ne kertovat työntekijälle, että et ole yksin kokemustesi kanssa. Johtajalle viesti on selvä: voisiko asioita kehittää?”

Sarjakuvat, keskustelukortit ja ”Nosta kissa pöydälle” –peli tuotettiin osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa Sitä saat mitä jaat – yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa -hanketta. Hankkeen toteutti LUT-yliopisto yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeeseen osallistui Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän seitsemän yksikköä, joiden työpajoissa piirtämistä sarjakuvista sarjakuvakirjat on koottu. Sarjakuvatyöskentelyä ohjasi kuvataiteilija Hanna Arvela. Kirjojen ryhmittelyn ja visuaalisen ilmeen on sarjakuvien pohjalta tuottanut Lahden kaupungin nuorisopalvelujen Uusi paja.

Sarjakuvakirjojen teemoja ovat muutos, luovuus, yhteys, leikki, huumori ja nauru, palaute, yhteenkuuluvuus, oppiminen, luottamus. Kirjat ovat luettavissa ja tulostettavissa täällä: http://lutpub.lut.fi/discover?query=sit%C3%A4+saat+mit%C3%A4+jaat

Lisätietoja:

Suvi-Jonna Martikainen
projektitutkija, LUT-yliopisto, Lahti
Sitä saat mitä jaat -hankkeen projektipäällikkö
puh. 040 356 9645
suvi-jonna.martikainen@lut.fi