Helsingin yliopiston Lahden rahaston tarkoituksena on tukea apurahoin, stipendein ja rahoitusosuuksin innovatiivista ja käytäntölähtöistä Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukevaa tutkimus-, aikuiskoulutus- ja kehittämistoimintaa.

Helsingin yliopiston Lahden rahasto jakaa apurahoja ja stipendejä HY:n opiskelijoille ja tutkijoille. Helsingin yliopiston Lahden rahastosta jaetaan v. 2018 perustutkinto-opiskelijoille, tohtorikoulutettaville tai tutkijoille enintään yhteensä 10 kappaletta 2000 euron stipendejä (perustutkinto-opiskelijat) tai apurahoja (tohtorikoulutettavat ja tutkijat) Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukeviin opintoihin ja tutkimukseen.

Kaikki hakemukset ja suositukset jätetään sähköisesti hakujärjestelmä kautta 11.1.2018 klo 9.00 – 31.1.2018 klo 15.00. Hakijoille suositellaan vähintään yhden suosituksen liittämistä hakemukseen, suosituksista olisi hyvä ilmetä yhteys rahaston käyttötarkoitukseen. Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Katso lisätiedot ja hakuohjeet-ja kriteerit www.helsinki.fi/rahastot.

Apuraha- ja stipendihakemukset ja liitteet toimitetaan hoitokunnille ja arvioijille vain sähköisessä muodossa. Suositusten jättöaika 16.2.2018 klo 15.00 mennessä. Päätöksistä ja maksatuksesta tiedotetaan hakijoille sitä mukaa, kun päätökset valmistuvat, kuitenkin viimeistään 4.4.2018. Rahastojen juhla järjestetään huhtikuun lopussa.

Lisätiedot

Professori Heikki Setälä
heikki.setala@helsinki.fi
p. 0505408094

 

In English:

The application period for the University of Helsinki Lahti fund begins in January

  • Scholarship for students and researchers of University of Helsinki whose studies aim to develop Lahti area and/or Päijät-Häme
  • At the maximum, altogether 10 grants and scholarships of 2000 euros to students. The purpose of the grants and scholarships is to support studies aimed to develop Lahti area and /or Päijät-Häme.

The application round for the year 2018 is open Jan 11 Jan 31, 2018.

Read more https://www.helsinki.fi/en/grants

 

Additional Information:
Professor Heikki Setälä
heikki.setala@helsinki.fi
phone 0505408094