Helsingin yliopiston Lahden rahasto jakoi apurahoja ja stipendejä nyt toista kertaa. Stipendit ja apurahat on tarkoitettu Lahden seudun ja Päijät-Hämeen kehittämistä tukeviin opintoihin ja tutkimukseen.

Rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, professori Heikki Setälä kertoo, että hakijat olivat monelta eri tieteenalalta, mutta ympäristötutkimus painottui hakijoiden joukossa. Hakemuksissa tuli myös hyvin esiin se, miten yliopisto voi tuoda oman panoksensa alueen elinvoimaisuuden kehittämiseen tutkimuksen avulla. Rahastosta jaettiin yhteensä 8 kappaletta 2000 euron stipendejä ja apurahoja Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille ja tutkijoille.

Apuraha mahdollistaa tutkijan verkostoitumisen

Yksi tämän vuoden apurahan saajista on Sanna Lehtinen, kaupunkiestetiikan tutkijatohtori Helsingin yliopistolta. Kesäkuun alussa Sanna siirtyy HY:n uuteen kestävyystieteen instituuttiin (HELSUS), jossa hänen tavoitteenaan on vahvistaa humanistista ja filosofista tutkimusta osana kestävyystieteen monitieteistä kokonaisuutta.

”Kevät ja alkukesä on kiireisintä konferenssikautta tutkijoilla ja saatu apuraha menee matka- ja osallistumiskuluihin. Tutkijana on tärkeä seurata mitä muualla tehdään ja päästä esittelemään omaa työtä sekä vaihtamaan ajatuksia oman ja lähialojen keskeisten vaikuttajien kanssa”, kertoo Sanna apurahan käyttötarkoituksesta.

Sanna on tutkimustyössään kiinnostunut siitä, miten kaupungit koetaan arjessa ja miten etenkin kaupungissa tapahtuva muutos jäsentyy ja käsitteellistyy tämän kokemuksen kautta. Sannalla on Lahdesta myönteinen kuva: ”Työskentelin Lahdessa vuodesta 2010 vuoteen 2014, tein siellä myös väitöskirjani loppuun. Olen ollut vuosien aikana järjestämässä lukuisia kansallisia ja kansainvälisiä humanistisen ympäristötutkimuksen tiedetapahtumia Lahdessa ja kaupunkia on aina ollut ilo esitellä vierailijoille läheltä ja kaukaa. Lahti on dynaaminen, kehittyvä ja samanaikaisesti perinteikäs kaupunki, sen ihmiset ja ympäristö ovat ehdottomia valttikortteja kaupungille tulevaisuudessakin.”

Sannan tämän hetkinen tutkimusprojekti on osa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistä Urban Aesthetics in Motion (UrAMo) -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan esteettisten arvojen yhteyttä kaupungissa liikkumiseen. Projektin puitteissa on laadittu parhaillaan avoinna oleva "Arjen paikat ja reitit Lahdessa” -kysely, jolla hankitaan tietoa lahtelaisten arkeen liittyvistä tottumuksista ja mieltymyksistä. Kyselyyn pääsee vastaamaan oheisesta linkistä https://app.maptionnaire.com/fi/3857

 

Saastuneiden maiden puhdistukseen apua

Myös Johanna Kilpi-Koski on yksi onnekkaista apurahan saajista. Hän työskentelee Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ssä. Samaan aikaan Johanna viimeistelee väitöskirjaansa.

”Tulevan apurahan turvin viimeistelen artikkeleitani ja jatkan itse väitöskirjan kirjoittamista Helsingin yliopiston Biologisella asemalla Kilpisjärvellä.  Aiheeni, joka liittyy kyllästysaineella (sis. kromia, kuparia ja arseenia) pilaantuneisiin maihin, on ollut mielenkiintoinen.”

Tutkimuksen merkityksellisyys on ollut tärkeintä Johannalle työn edetessä. Samoin Johanna on todella iloinen siitä, että hän on saanut tutustua väitöskirjaa tehdessään huippututkijoihin ja muihin jatko-opiskelijoihin. Myös työnantaja saa kiitosta siitä, että se on mahdollistanut väitöskirjan tekemisen, toki myös perhe ja ystävät saavat kiitoksen tuesta.

Johanna on syntyperäinen lahtelainen. ”Olen elänyt Lahti – Suomen Chicago, Business City ja Lahtelaista – tottakai! -aikakaudet hymyssä suin. Olen opiskellut Jyväskylän yliopistossa filosofian maisteriksi, mutta jatko-opintoja olen jatkanut Lahdessa Helsingin yliopistolla.” 

 

Muut  stipendien ja apurahan saajat v. 2018:

Stipendi opintoihin seuraaville henkilöille:

Katajisto Heikki-Pekka

Marjamäki Emma

Niemistö Emilia

Tala Mika

Apuraha tutkimukseen seuraaville henkilöille:

 Allen John Andrew

 Kilpi-Koski Johanna

Lehtinen Sanna

Parajuli Anirudra

 

Helsingin yliopiston rahastot

Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 200 rahastoa, jotka ovat yliopiston ystävien, alumnien ja muiden tukijoiden perustamia. Jokaisella tieteenalalla on omat rahastonsa, joista rahoitetaan tieteenalakohtaisia tutkimusprojekteja sekä tieteenalan tutkijoita ja opiskelijoita. Tieteenalakohtaisten rahastojen lisäksi yliopistolla on myös muita itsenäisiä rahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta. HY:n Lahden rahaston varat ovat muodostuneet HY:n Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen 20-vuotisjuhlarahastoon tehdyistä lahjoituksista ja varoista, jotka ovat muodostuneet toteutettaessa HY:n Lahden toimintaa eri rahastojen kautta.

 

Lisätiedot:
Helsingin yliopiston Lahden rahaston hoitokunnan puheenjohtaja, professori Heikki Setälä
p. 0503160554, heikki.setala@helsinki.fi

 

 

Kuvassa Sanna tyttärensä Loten kanssa työn touhussa Nessling Nest -tutkijatilassa (kuva Minttu Jaakkola).