Helsingin yliopiston toiminnot Lahdessa sijaitsevat nyt kaikki saman katon alla Niemessä, osoitteessa Niemenkatu 73(B-siipi).

Tiloissa sijaitsee ympäristötieteiden laitoksen ympäristöekologian osasto. Myös avoimen yliopiston, HY+ Koulutus- ja kehittämispalveluiden, tietohallinnon ja talouspalveluiden henkilökuntaa työskentelee uusissa tiloissa. Samasta paikasta löytyvät myös Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskus.