Tavoitteena on tiivis, pitkäjänteinen ja konkreettinen yhteistyö, jonka tulokset näkyvät myös Lahdessa

 

Helsingin yliopisto (HY) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka tavoitteena on tiivis, pitkäjänteinen ja konkreettinen yhteistyö.

– Strateginen kumppanuus tukee Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston halua kehittää profiileitaan. Kummankin yliopiston osaamisalueet ja vahvuudet täydentävät toisiaan. Tämä on tärkeää, jotta saamme Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan käännettyä uudelleen nousuun, toteaa rehtori Jukka Kola Helsingin yliopistosta.

Yhteistyö on luontevaa myös sen valossa, että HY on yliopistojen kansainvälisen Times Higher Education -rankingin mukaan Suomen paras yliopisto ja LUT kolmanneksi paras.

– Yhdessä saavutamme entistäkin parempia tuloksia tutkimuksessa. Myös opiskelijoille tämä avaa uusia mahdollisuuksia. Lisäksi meillä on jo aiempaa kokemusta hedelmällisestä ja hyvin toimivasta yhteistyöstä, mainitsee LUT:n rehtori Anneli Pauli.

LUT ja HY tekevät jatkossa yhteistyötä erityisesti seuraavilla aloilla: ilmastonmuutos, energia ja liiketoiminta; Venäjään liittyvä tutkimus ja koulutus; bio- ja kiertotalous, uusiutuvien luonnonvarojen tuottaminen, käyttö, jalostus ja markkinointi; suuret digitaaliset tietoaineistot ja digitalisoitumisen vaikutus kulttuuriin ja yhteiskuntaan; uudet yhteiskunnalliset palvelumuodot, osuustoimintaan liittyvä taloudellinen ja sosiaalinen toiminta; sovellettu matematiikka.

Tavoitteena on luoda yhteisiä projekteja näillä aloilla kartoittamalla yhdessä tutkimusmahdollisuuksia, hakemalla yhteistä rahoitusta, saattamalla tutkijat ja tutkimusryhmät yhteistyöhön keskenään ja tekemällä yhteisjulkaisuja. Yliopistot tekevät myös koulutuksellista yhteistyötä toisiaan täydentävien alojen ja aihepiirien osalta. Tarkemmin strategisen kumppanuuden muodoista ja niiden rahoituksesta sovitaan erillisillä sopimuksilla.

Myös alueellista yhteistyötä

Yliopistoilla on jo entuudestaan yhteistyötä Suomen Akatemian Inversio-ongelmien huippuyksikössä, viiden yliopiston yhteisessä Fysiikan tutkimuslaitoksessa sekä Lahden ja Mikkelin yliopistokeskuksissa.

Mikkelin vahvuuksia ovat osuustoiminta, ruokajärjestelmien kestävyys, bioenergia ja vihreä kemia.

Lahdessa yhteinen aihekokonaisuus on kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön monitieteinen, ratkaisuhakuinen tutkimus ja siihen perustuva opetus sekä innovaatiotoiminta.

Strategisen kumppanuuden myötä HY ja LUT tiivistävät yhteistyötään Lahdessa erityisesti yhdistämällä ympäristötekniikan ja ympäristöekologian osaamista. Tavoitteena on linkittää monitieteistä yliopistotutkimusta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviin kehitysympäristöihin. Jo tänä vuonna alkaa yhteistyö myös tähän aihepiiriin nivoutuvassa opetuksessa, joka perustuu tieteelliseen asiantuntemukseen ja kytkeytyy samalla todellisiin kaupunkisuunnittelun haasteisiin. Lisäksi yritysyhteistyö ja yrittäjyyden edistäminen tutkimuksessa ja opetuksessa on yksi HY:n ja LUT:n yhteisistä kehittämiskohteista Lahdessa.

Lisätietoja:

Rehtori Anneli Pauli, 040 9015330, anneli.pauli@lut.fi Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Rehtori Jukka Kola, 02941 22211, jukka.kola@helsinki.fi Helsingin yliopisto