Tiedepuisto Goes Science -hankkeen ideana on kehittää yhteistyötä alueen yritysten ja korkeakouluopiskelijoiden välillä. Lahti haluaa olla tässä edelläkävijä ja sen vuoksi olisi tärkeää, että yritykset tietäisivät kuinka paljon asiantuntemusta Lahden Tiedepuistolta ja korkeakouluista löytyy. Aluekehittämishankkeen rahoittajana toimii Päijät-Hämeen liitto.

Hanna Kopra työskentelee Kiinteistöyhtiö Lahden Tiedepuisto Oy:ssa hankkeen koordinaattorina. Kopra opiskelee viimeistä vuotta LAB-ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutissa palvelumuotoilua.

Hanna kertoo, että hänen tehtävänään on testata ja kokeilla erilaisia tapoja, jotka edistäisivät yritysten ja korkeakouluopiskelijoiden ja väitöskirjatutkijoiden kohtaamista.

Ensimmäiseksi hän teki erilaisia kyselyjä, joilla kartoitetaan kuinka paljon opiskelijat käyttävät niitä tiedotuskanavia ja palveluita, jotka heille on luotu.  Mahdollisten ongelmien kohdalla Kopra aikoo selvittää, onko vika palveluissa vai siinä, ettei informaatio näistä palveluista ole tavoittanut opiskelijoita. Tarkoitus ei siis ole keksiä pyörää uudestaan, jos olemassa olevat palvelut toimivatkin jo hyvin. Jos ongelmaksi osoittautuu vaikkapa tiedon kulku, niin yksi hankkeen tavoitteista on keksiä siihen uusia parempia ratkaisuja.

Yhtenä mietinnän kohteena on esimerkiksi se, kuinka yritysten avoimet harjoittelupaikat saataisiin opiskelijoiden tietoon ja kuinka yhdistää tarve ja osaaminen. Mikä tähän olisi oikea alusta ja tietävätkö toimijat näistä? Entä käyttävätkö he niitä ja jos kyllä, niin toimivatko ne? Jos eivät, niin koitetaan löytää paras ratkaisu.

Opiskelijoiden saavuttamisesta ja harjoittelupaikkoja koskevan informaation levittämisestä on käyty keskustelua LAB-ammattikorkeakoulun kanssa. Yksi jo toteutunut idea on Lahden Tiedepuistolle tullut portfolio & CV-seinä, johon opiskelijat pystyvät laittamaan ns. käyntikorttinsa, jonka kautta yritykset, jotka etsivät harjoittelijoita löytävät heidät helpommin.

Yksi hankkeen tavoitteista on tuoda koko kampusaluetta opiskelijoille tunnetuksi. Siksi Lahden Tiedepuiston Kilpikonna-aulassa Niemenkadulla 26.4. järjestettyyn ”Ne tylsimmät vappujuhlat” -tapahtuman kutsuttiin niin yliopistojen ja yritysten henkilökuntaa kuin opiskelijatkin. Hanna toivoo joka toinen keskiviikko järjestettäville Puistokahveille niin yritysten ja muiden toimijoiden edustajia kuin opiskelijoitakin. 

Kehityskohteena ovat myös ensi syksyn orientaatioviikot ja niiden parantaminen. Mikä auttaisi opiskelijoita hahmottamaan kahteen rakennukseen jakautuvan kampuksen ja sen mitä kaikkea näissä rakennuksissa on? Suunnitteilla on kampussuunnistusta ja muuta mukavaa sekä informatiivista toimintaa opiskelijoille.

Tiedepuisto Goes Science hanke haluaa lisäksi edistää kolmea asiaa: 1) rajattomia reittejä menestyä, 2) horisontteja hyvälle elämälle sekä 3) uskallusta kurottaa korkealle. Hanna itse kertoo, että ”tämä projekti on kuin saippualla kyllästetty ameeba, josta hän yrittää ottaa halikoppia.” Käytännössä siis hanke on erittäin tarpeellinen ja sen puitteissa vaadittaan paljon erilaisia kokeiluja ja toimia, joita hän yrittää parhaansa mukaan toteuttaa.

Toivottu ja tavoiteltu lopputulos on se, että opiskelijat sekä yritykset saisivat yhteyden toisiinsa ja pääsisivät luomaan uusia mielenkiintoisia projekteja yhdessä.

Lisätietoa

hankekoordinaattori Hanna Kopra, Lahden Tiedepuisto
040 837 7007
hanna.kopra@lahdentiedepuisto.fi

Teksti ja kuvat: Jenni Rosti