Ohjelman opintoja järjestetään osittain myös Lahdessa.

Globaalit yhteiskunnalliset ja ympäristöongelmat edellyttävät ratkaisuja, jotka tukeutuvat useisiin tieteenaloihin ja ylittävät tieteen ja päätöksenteon väliset raja-aidat. Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden (Environmental Change and Global Sustainability, ECGS) maisterintutkinnon tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia monitieteisiä asiantuntijoita, jotka osaavat

  • tutkia ympäristö- ja kestävyyskysymyksiä erikoistumisalueellaan ja
  • ratkaista sosio-ekologisia kestävyysongelmia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Helsingin yliopiston englannin- ja monikielisten maisteriohjelmien hakuaika on 1.12.2017–12.1.2018.

Tarkemmat tiedot

ECGS-ohjelmasta
https://www.helsinki.fi/fi/ymparistomuutoksen-ja-globaalin-kestavyyden-maisteriohjelma-filosofianvaltiotieteidenmaatalous-ja-metsatieteiden-maisteri-2-v/1.2.246.562.17.93950685508

Helsingin yliopiston koulutusohjelmista
https://www.helsinki.fi/fi/koulutustarjonta