Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI alkaa ensi vuonna, hakuaika on nyt

 

Jos olet jo työkokemusta hankkinut insinööri (AMK) ja haluat nostaa osaamistasi uudelle tasolle tutkintoon tähtäävällä opiskelulla, TUDI – Tuotantotalouden DI-ohjelma Lahdessa – voi olla etsimäsi.

Tuotantotalouden TUDI-ohjelma on laajuudeltaan 120 op ja se johtaa diplomi-insinööri tutkintoon. Voit valita syventymisopinnoksi joko Toimitusketjun johtamisen tai Suorituskyvyn johtamisen. Syventymisopintojen laajuus on 70 op ja se sisältää diplomityön 30 op.

Tuotantotalouden DI-ohjelma koostuu syventymisopintojen lisäksi ydinopinnoista (25 op), sivuopinnoista (20 op) ja valinnaisista opinnoista (5 op). Lisäksi opiskeluusi kuuluu 2 op täydentäviä opintoja. Ohjelman alussa teet ohjaushenkilökunnan avulla henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, jossa käydään läpi vaadittavat opinnot.

Opetus ja opiskelu

Ohjelman opetus on järjestetty Lahdessa. Ohjelman opetus on muodoltaan intensiiviopetusta, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen työn ohessa. Ohjelmassa järjestettävä opetus kestää kaksi lukuvuotta, jonka jälkeen opiskelija tekee diplomityön. Ensimmäisenä lukuvuotena opetusta on noin kolmena viikonloppuna neljästä. Toisena lukuvuotena painottuvat myös opiskelijoiden itsenäiset tehtävät ja harjoitustyöt, jolloin lähiopetusta on hieman harvemmin.

Lähiopetus järjestetään perjantaisin kello 15-20 ja lauantaisin kello 9-16. Tentit ovat perjantaisin kello 11.30-14.30. Joskus tenttejä järjestetään myös torstai-iltaisin kello 18-21.

DI-opintojen loppuvaiheessa tehdään opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on osoittaa kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun.

Hakukelpoisuus

Tuotantotalouden DI-ohjelmaan TUDI voit hakea, mikäli sinulla on jokin seuraavista tutkinnoista:

• tekniikan kandidaatin tai

• insinöörin (AMK) tai

• insinööri

HUOM! Lisäksi sinulta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta, joka on hankittu edellä mainittuun tutkintoon valmistumisen jälkeen ja hakuajan päättymiseen mennessä. Työkokemus huomioidaan aikaisintaa tutkintotodistuksen päiväyksestä alkaen.

Lue lisää

http://www.lut.fi/opiskelu/maisteriohjelmat/tekniikan-maisteriohjelmat/tuotantotalous-tudi-lahti

Hakeminen tuotantotalouden DI-ohjelmaan TUDI, Lahteen http://www.lut.fi/opiskelu/hakeminen/tudi

Vuoden 2016 hakulomake on avautunut 1.12.2015 Opintopolku.fi -palvelussa.

Valintakoe Lahdessa 12.2.2016

Hakijat osallistuvat valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Valintakoe järjestetään perjantaina 12.2.2016 klo 12.00 – 15.00 Lahdessa, FellmanniCampuksen auditoriossa, osoitteessa Kirkkokatu 27, 15140 Lahti.

Koulutuksen yhteystiedot

LUT Hakupalvelut

Sähköposti: hakijapalvelut(at)lut.fi

Puhelin: 0400 295 130