Tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka Fellmannia sai vuoden korkeakoulutekotunnustuksen Lahden Tiedepäivän yhteydessä.

Fellmanniasta Lahden vuoden korkeakouluteko

Tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka Fellmannia sai vuoden korkeakoulutekotunnustuksen tänään Lahden Tiedepäivän yhteydessä. Uuden ajan oppimiskeskus on alueen yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön konkreettinen ilmentymä, todetaan tunnustuksen perusteluissa. Fellmanniassa toimivat Lahden ammattikorkeakoulu ja Lahden yliopistokeskus sekä yhteinen korkeakoulujen yhteiskirjasto, jota taloudellisesti ylläpitävät Lahden ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin lisäksi Lahden kaupunki ja Helsingin yliopisto.

Koko Fellmannian uudistus ja toimintafilosofia toteuttaa Lahden seudun kolmea kärkeä: muotoilua, ympäristövastuullisuutta ja käytäntölähtöistä innovaatiotoimintaa.

Elokuun 8. päivänä ovensa avannut Tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka Fellmannia on lyhyessä ajassa valloittanut niin päijäthämäläisen suuren yleisön kuin opiskelijat ja tiede-elämän edustajat.

Lahden yliopistokeskuksen pääsihteeri Senja Jouttimäki korostaa, että oppimisympäristöjen kehittämis- ja rakennustyö on ajankohtaista kaikissa yliopistoissa. Lahti on tässä suhteessa kärkijoukoissa

– Helsingin yliopistoon on valmistumassa Kaisa-talon kirjasto, "inspiroiva oppimisympäristö ja opiskelijan olohuone". Samoilla sanoilla voimme luonnehtia myös Fellmanniaa, hän toteaa ylpeänä.

Tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen puitteet ovat Lahdessa Fellmannian myötä huimasti korkeatasoisemmat ja monipuolisemmat kuin ennen.

– Opetusta voidaan välittää myös muualta – Suomesta ja ulkomailta – joten opetustarjontaa on helppo laajentaa ja monipuolistaa, laadusta yhtään tinkimättä.

Jouttimäki muistuttaa, että Fellmannia ei olisi mahdollinen ilman mukana olevien osapuolten vahvaa yhteistyötä ja sitoutumista, joka ulottuu organisaatioiden ylimmästä johdosta käytännön työryhmiin.

– Fellmanniassa rikotaan ennakkoluulottomasti rajoja ja tehdään yhteistyötä eri koulutusasteiden ja organisaatioiden välillä. Yhtenä kantavana ajatuksena on, että yhdessä tekemällä syntyy uutta osaamista ja uudenlaisia konsepteja ja että palveluja muotoillaan käyttäjien tarpeiden mukaan. Esimerkiksi opiskelijoiden mukanaolo suunnittelussa ja tekemisessä on Fellmannia-ajattelun ytimessä.

– Fellmannian operatiivisesta toiminnasta vastaa Tieto- ja kirjastopalvelut kokonaisuudessaan. Vahvoina käyttäjinä ovat Lahden ammattikorkeakoulun lisäksi tänä syksynä mm. Lahden yliopistokeskuksen Studia Generalia – luennot, kertoo tietopalvelujohtaja Sirkku Blinnikka.

Aiemmin vuoden korkeakoulutekotunnustuksella huomioidut:

1995 Lahden ammattikorkeakoulu

1997 Teknillisen korkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun verkostoyliopistotoiminta

1998 Käsityötieteen koulutuskokeilu

1999 Teknillisen korkeakoulun Aluetalousinstituutti

2000 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti

2001 Lahden yliopistokeskuksen perustaminen

2002 Korkeakoulutasoisen ympäristöbiotekniikan opetuksen ja tutkimuksen käynnistäminen Lahdessa

2003 Hyvinvointipalveluiden tutkimus- ja kehittämistoiminta Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenian Lahden yksikössä

2004 XXIX SIL kongressi ja Lahden ammattikorkeakoulun innovaatiokeskuksen perustaminen

2005 Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma ja Ympäristötekniikan DI-ohjelma

2006 Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto FINPIN

2007 Lahden ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinja ja Ympäristöalan tutkimuksen, koulutuksen ja yritystoiminnan keskittymän muodostuminen Niemen alueelle

2008 Professori Vesa Harmaakorpi, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

2009 Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus- ja kehittämishanke

2010 Uusiutuvan energian tutkimuskeskus Energon

Lisätietoja:
Senja Jouttimäki, pääsihteeri, Lahden yliopistokeskus, 050 5958 953