Osallistavia, vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä ja palvelumalleja kehitetään käyttäjälähtöisesti, tilaa ja teknologiaa uudella tavalla hyödyntäen.

Lahti on yksi vuoden 2012 designpääkaupunkikohteista (World Design Capital) Helsingin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan ohella.

Helsingin yliopiston WDC Helsinki 12 -hankkeisiin kuuluvan oppimiskeskus Fellmannian palvelumuotoilun arviointi -hankkeen avulla jatketaan toiminnan kehittämistä Fellmannian toiminta- ja tausta-ajatusten mukaisesti. Vuonna 2012 selvitetään toiminnalle ja palveluille asetettujen tavoitteiden toteutumista muun muassa käyttöönotossa, käytettävyydessä, opetuksessa, henkilöstön osaamisessa ja tilojen suunnittelun onnistumisessa.

Fellmannia on kokonaisvaltainen oppimisympäristö, jossa toimii korkeakoulujen yhteiskirjasto sekä verkko-opetuksen kehittäminen ja tuki. Fellmanniassa järjestävät opetusta Lahden ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden yliopistokeskus.

Oppimiskeskus Fellmannia on tiedon ja oppimisen kohtaamispaikka eri koulutusalojen ja -asteiden opiskelijoille, opettajille, tutkijoille, kaupunkilaisille, seminaari- ja kokousvieraille sekä kaikille tiedontarvitsijoille.

Lisätietoja hankkeesta:

Senja Jouttimäki
pääsihteeri
Helsingin yliopisto / Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö
Puh. 050 595 8953 senja.jouttimaki(at)ahdenyliopistokeskus.fi

Kaisa Vuorivirta
erikoissuunnittelija
Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto, Lahti
Puh. 09 191 20200 kaisa.vuorivirta(at)helsinki.fi

Linkit: www.fellmannia.fi

Helsingin yliopiston WDC12 -blogi http://blogs.helsinki.fi/wdc-2012/

Lahden kaupungin WDC12-hankkeet http://wdchelsinki2012.fi/kaupungit/lahti