Opetusta järjestetään perus- ja aineopinnoissa ja ne toteutetaan monimuotoisesti verkossa ja lähiopetuksena.

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on toteuttanut esi- ja alkuopetuksen opintoja Lahdessa vuodesta 1994 lähtien.  20 vuotta kestäneen koulutusjatkumon aikana lukuisat osallistujat ovat saaneet arvokasta pätevyyttä työhönsä, jotta lasten siirtyminen koulumaailmaan onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Perusopintoja on tarjolla vuosittain. Seuraava koulutus alkaa 22.8.2014.
Aineopintoja (35 op) on tarjolla harvemmin, hakuaika on huhtikuussa parin vuoden välein.

Koulutuksen juhlavuotta juhlitaan  7.11.2014 maksuttomalla tilaisuudella – tule mukaan!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 31.5. alkaen linkistä.