Lahdessa Niemen kampuksella järjestetään 17.-21.9.2018 viikon kestävä intensiivikurssi "Elävä kaupunki – esimerkkinä Lahti". Kurssi on tarkoitettu estetiikan opiskelijoille mutta myös muille ympäristön estetiikan kysymyksistä kiinnostuneille opiskelijoille.

Kurssilla perehdytään urbaanin ympäristön esteettiseen problematiikkaan sekä teoreettisesti että käytännön tasolla. Kurssi alkaa yhteisistunnolla, jossa opettajat Arto Haapala ja Henrik Pathirane esitte­levät ympäristöestetiikan kysymyksiä ja johdattelevat aihepiiriin. Opiskelijoille jaetaan myös ennak­koon luettavaa kirjallisuutta (2-3 artikkelia), jonka pohjalta he voivat alkaa pohtia ja tarkastella Lah­den kaupungin esteettisiä ulottuvuuksia sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä.

Kurssiin kuuluu yhteinen opastettu kaupunkikävely, jonka kuluessa opiskelijat päättävät, minkä koh­teen he ottavat lähempään tapaustyyppiseen tarkasteluun. Tapaustutkimukset tehdään ryhmä- tai parityöskentelynä. Kukin opiskelija kirjoittaa havainnoistaan ja analyyseistään 7-10 sivun pituisen esseen. Suuri osa kurssiajasta on varattu opiskelijoiden omaehtoiseen työskentelyyn.

Torstaina 20.9. järjestetään Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin perinteinen syyssemi­naari aiheesta ”Lahti liikkeessä – Lahti in Motion”, ja opiskelijat tulevat kuuntelemaan seminaarin esitelmiä. Kurssi päättyy perjantaina 21.9. iltapäivällä yhteisistuntoon, jossa kukin ryhmä tai pari kertoo omasta työskentelystään ja sen tuloksista.

Helsingistä tulevilla opiskelijoilla on mahdollisuus yöpyä Lahdessa.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Anja Kuhalampi anja.kuhalampi@helsinki.fi, 050 5880735