Tule itse kokemaan ja analysoimaan viikon kestoiselle intensiivikurssille Elävä kaupunki – esimerkkinä Lahti. Kurssin opettajina ovat Arto Haapala ja Henrik Pathirane. Kohderyhmänä ovat estetiikan opiskelijat, mutta kurssi soveltuu kaikille kaupunkiympäristön viihtyvyydestä kiinnostuneille. Ennakkotietoja ei tarvita, avoin mieli riittää.

Kurssilla perehdytään urbaanin ympäristön esteettiseen problematiikkaan sekä teoreettisesti että käytännön tasolla. Kurssi alkaa yhteisistunnolla, jossa opettajat esittelevät ympäristöestetiikan kysymyksiä ja johdattelevat aihepiiriin. Lahden kaupungin yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäki alustaa huomionarvoisista kohteista ja kysymyksistä Lahden kaupunkiympäristössä ja kaavoituksessa. Opiskelijoille jaetaan myös ennakkoon luettavaa kirjallisuutta (2-3 artikkelia), jonka pohjalta he voivat alkaa pohtia ja tarkastella Lahden kaupungin esteettisiä ulottuvuuksia sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä. (Lista sivun lopussa)

Kurssiin kuuluu yhteinen opastettu kaupunkikävely, jonka kuluessa opiskelijat päättävät, minkä kohteen he ottavat lähempään tapaustyyppiseen tarkasteluun. Tapaustutkimukset tehdään ryhmä- tai parityöskentelynä. Kukin opiskelija kirjoittaa havainnoistaan ja analyyseistään 7-10 sivun pituisen esseen. Suuri osa kurssiajasta on varattu opiskelijoiden omaehtoiseen työskentelyyn.

Torstaina 20.9. järjestetään Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin perinteinen syysseminaari aiheesta Lahti liikkeessä – Lahti in Motion, ja opiskelijat tulevat kuuntelemaan seminaarin esitelmiä. Kurssi päättyy perjantaina 21.9. iltapäivällä yhteisistuntoon, jossa kukin ryhmä tai pari kertoo omasta työskentelystään ja sen tuloksista. Esseet palautetaan 5.10. mennessä.

Helsingistä tulevilla opiskelijoilla on mahdollisuus yöpyä Lahdessa. Majoitus hoidetaan järjestäjän taholta Lahden Forenomin asunnoissa kahden hengen huoneissa.

Sitovat ilmoittautumiset 6.9.2018 mennessä. Ilmoittautuminen

 

Aikataulu

17.9. ma

9:30 kahvit ja esittely: kurssin kulku, kurssin suorittaminen

10:30-12 luento, Arto Haapala ja Henrik Pathirane

12–13 lounas (opiskelijaruokala Koo-kuppila Kokka)

13–14 Lahden yleiskaava-arkkitehti Johanna Palomäen alustus

14–16:30 kaupunkikävely

18.9. ti

itsenäinen työskentely 

19.9. ke

9-12 itsenäinen työskentely

12-13 lounas

13-17 ryhmätyöskentely Niemen kampuksella

20.9. to

10-17.30 Lahti liikkeessä – Lahti in Motion -syysseminaari Niemen kampuksella huoneessa B105

tarkempi aikataulu:

https://www.lahdenyliopistokampus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/?a=viewItem&itemid=2630

21.9. pe

13-16 esitykset ja lopetus

 

Kirjallisuus

Lue toinen Lahti-aiheisista kokonaisuuksista ja vähintään yksi artikkeli muista aihealueista. Paradokseja paratiiseissa -teoksen voi hakea omaksi Arto Haapalalta.

 

Lahti

  1. ”Aluksi” ja ”Keskusta”, sivut 8–27 teoksesta Niskanen, Riitta (2012): Selvitys Lahden sodanjälkeisestä rakennusperinnöstä. Lahden Historiallisen Museon julkaisuja 3. Lahti: Lahden Historiallinen Museo.          http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/tutkimus-ja-kulttuuriymparistoyksikko/rakennuskulttuuriyksikko/selvitys-sodanjaelkeisestae-rakennusperinnoestae/
  2. ”Osa 3. Lahti: kaupunki veden äärellä”

(Niskanen, Riitta (2006): ”Ei ainoastaan leivästä”

Vakkilainen, Kirsi (2006): Lahden Vesijärvi – kaupunkijärvi

Keto, Juha ja Mustonen, Riia (2006): Sininen kulttuuri)

teoksessa Arto Haapala ja Mia Kunnaskari (toim.) Paradokseja paratiiseissa. Näkökulmia urbaanin luonnon kysymyksiin. Lahti: Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o 4.

 

Kaupunkikävelyt ja estetiikka

Diaconu, Madalina (2011): City Walks and Tactile Experience. Contemporary Aesthetics, 9.                      https://contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=607

Paetzold, Heinz (2013): The Aesthetics of City Strolling. Contemporary Aesthetics, 11.                      https://contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=666

 

Kaupungin ja sen kokemisen eri puolia

Blanc, Nathalie (2013): Aesthetic Engagement in the City. Contemporary Aesthetics, 11.                      https://contempaesthetics.org/newvolume/pages/article.php?articleID=683

”Mielikuvat” sekä ”Tunnelma ja genius loci”, sivut 100–130 teoksesta Forss, Anne-Mari (2007): Paikan estetiikka. Eletyn ja koetun ympäristön fenomenologiaa. Helsinki: Yliopistopaino.

Kolhonen, Pasi (2006): Kaupunkitila – mainostila. Teoksessa Arto Haapala ja Ossi Naukkarinen (toim.) Mobiiliestetiikka. Kirjoituksia liikkeen ja liikkumisen kulttuurista. Lahti: Kansainvälisen     soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o 3.

Mattila, Hanna ja Ilmavirta, Tuomas (2013): Estetisoituja muistoja. Taide, kulttuuriteollisuus ja teollinen rakennusperintö jälkiteollisen kaupungin kehittämisessä. Teoksessa Muistin kaupunki. Tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana, Katri Lento ja Pia Olsson, 348–88. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tuan, Yi-Fu (1988). The City as a Moral Universe. Geographical Review 78 (3): 316–24.

Uimonen, Laura (2006): Kaupunki liikkumisen kertomuksena. Teoksessa Arto Haapala & Ossi Naukkarinen (toim.) Mobiiliestetiikka. Kirjoituksia liikkeen ja liikkumisen kulttuurista. Helsinki: Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin raportteja n:o 3.

 

Kulkumuoto ja arkinen esteettinen kokemus

Maskit, Jonathan (2018): Urban Mobility—Urban Discovery: A Phenomenological Aesthetics for Urban Environments. Environmental Philosophy, 15:1, 43–58.

Middleton, Jennie (2010): Sense and the City: Exploring the Embodied Geographies of Urban Walking. Social & Cultural Geography, 11:6, 575-596.

Stefansdottir, Harpa (2014): A Theoretical Perspective on How Bicycle Commuters Might Experience Aesthetic Features of Urban Space. Journal of Urban Design 19:4, 496–510.

 

Kaupungilla liikkuminen, valta ja vastustus

Kosnoski, Jason (2010): Rambling as Resistance. Frederick Law Olmsted, Michel de Certeau, and the Micropolitics of Walking in the City. Situations: Project of the Radical Imagination 3:2.

Sharpe, Scott (2013): The Aesthetics of Urban Movement. Habits, Mobility, and Resistance. Geographical Research 51:2, 166–72.

 

Kaupungilla liikkuminen ja ihmistenvälisyys

Jensen, Ole B. (2010): Negotiation in Motion: Unpacking a Geography of Mobility. Space and Culture 13:4, 389–402.

Middleton, Jennie (2018): The Socialities of Everyday Urban Walking and the “Right to the City”. Urban Studies, 55, 296–315