Diplomityöllä kehitettiin prosessien johtamista

Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyritys, joka valmistaa monentyyppisiä betoniliitoksia ja liittopalkkeja elementti- ja paikallavalurakentamiseen. Peikko Finlandilla oli tarve kehittää prosessien johtamista. Tähän liittyvä tutkimus- ja kehitystyö toteutettiin DI Jere Aksolan diplomityönä. 

Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa keinot, joilla prosessijohtamista voidaan kehittää rakennustuoteteollisuuden yrityksessä. Työssä tutkittiin, kuinka tilaus-toimitusprosessia voidaan kehittää ja miten sitä tulisi mitata. Työn tuloksena syntyi kolme ylätason kehitysehdotusta organisaation prosessijohtamisen kehittämiseksi sekä yhdeksän kehitysehdotusta ydinprosessin kehittämiseksi. Yleisesti kehitysehdotukset koettiin varsin helppoina toteuttaa, koska ne eivät vaadi suuria investointeja. Nämä toteuttamalla voidaan saavuttaa huomattavia hyötyjä organisaation sisällä. 

” Peikon liiketoiminnan kannalta Jere Aksolan DI-työosui juuri oikeaan ajankohtaan, koska projektiliiketoiminnan osuus on ollut viime vuodet kasvussa. Olemme DI-työn jälkeen keskittyneet erityisesti projektiliiketoiminnan prosessien kehittämiseen, ja Jere on ottanut siinä vahvan roolin liiketoiminnan johdon fasilitaattorina.” 

Esa Rusila, toimitusjohtaja 

Diplomityö on erinomainen keino ajaa uusia työntekijöitä organisaatioon. Yliopistot ohjaavat alueella vuosittain lähes 100 diplomityötä ja pro gradu tutkimusta vuosittain.