Palvelutalouden vallankumous – Ihminen digitalisaation keskiössä (KUMOUS) -hankkeen tulokset esitellään syksyllä 2017 verkossa nähtävässä webinaari-sarjassa

Sarja toteutetaan käytännön ja tutkimuksen vuoropuheluna. Alustukset avaavat onnistuneita digikokeiluja ja niistä opittua varhaiskasvatuksessa, nuorten arjessa, digimurroksessa olevassa työssä sekä iäkkäiden asumisessa. Tule mukaan keskustelemaan, miten digitaaliset ratkaisut tulevat osaksi ihmisten arkea eri elämänvaiheissa.

Sarja rohkaisee kokeilemaan ”digiä” – sekä pohtimaan sen vastuullista soveltamista! Lisätietoa webinaareista ja hankkeesta: www.digikumous.fi. Ilmoittaudu mukaan.

 

Webinaarien aiheet ja ajankohdat


Uusi oppiminen: Lapset keksijöinä 11.10. klo 13–14

Miten Vantaalla on toteutettu digitaalisuutta hyödyntävää oppimista varhaiskasvatuksessa yhteistyössä kirjastojen kanssa? Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelusta vastaavat:

• pedagoginen tvt-asiantuntija Päivi Leppänen, Vantaan kaupunki

• pedagoginen informaatikko Heli Eboru, Vantaan kaupunginkirjasto

• dosentti Marja Toivonen, Helsingin yliopisto

• erikoistutkija Kirsi Hyytinen, VTT OY

 

Nuorten arjen hallinta digiajassa 25.10. klo 9–10

Mitä tutkimustuloksia on saatu opintopudokkaista sekä Edupolin kehittämiä keinoja nuorten arjen hallinnan parantamiseksi? Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelusta vastaavat:

• tiimipäällikkö Ulla Posti, Edupoli

• tohtorikoulutettava Anne Nordlund, Helsingin yliopisto

 

Digiajan uusi ammattilaisuus 1.11. klo 9–10

Tule kuuntelemaan todennäköisiä suuntia uudelle ammattilaisuudelle sote-digityössä. Tutustu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten, ammattilaisten muuttuviin työrooleihin ja palveluratkaisuihin. Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelusta vastaavat:

• muutosagentti Marjukka Ervelius, Kymen-Karjalan Sosiaali- ja Terveysturva ry

• kehitysjohtaja Merja Tepponen, Eksote

• vanhempi tutkija Eveliina Saari, Työterveyslaitos

 

Ikäihmisten mielekäs digiarki 8.11. klo 9–10

Tule kuuntelemaan tuloksia teknologian käyttöönotosta vanhusten palveluasumisessa. Tutustu Lahdessa ja Lappeenrannassa toteutettuihin kokeiluihin, joissa on yhdistetty teknologiaa ja uudenlaisia toimintamalleja. Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelusta vastaavat:

• toiminnanjohtaja Päivi Ahonen, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö

• professori Helinä Melkas, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

• erikoistutkija Mirva Hyypiä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

• erikoistutkija Satu Pekkarinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto