Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjesti koulutusiltapäivän Design-opetuksesta 20.4.2016. Koulutukseen osallistui Lahden ja sen ympäryskuntien opettajia sekä kansainvälinen tutkijaryhmä.

Mari Parikka-Nihti koulutti Design-suuntautunutta pedagogista oppimismenetelmää, joka perustuu oppilaiden omiin kysymyksiin. Osallistujat saivat työskennellä ryhmissä ja toteuttaa osallisuuden eri ulottuvuuksia.

Myös prfo. Katerina Plakitsi Ioanninan yliopistosta Kreikasta oli koulutuksessa mukana. Katerina kertoi, että heillä on käytössää hyvin samankaltainen metodi.

Mukkulan koulusta saimme muutaman yläkoululaisen kertomaan omista tuntemuksistaa, kun heidän opettajansa Elina oli toteuttanut menetelmää yhdessä kollegansa kanssa. Esitys pidettiin englanniksi, joka sujui opiskelijoilta upeasti.

Koulutuksen jälkeen heräsi kysymyksiä, saataisiinko tästä menetelmästä pidempää koulutusta, jossa ehdittäisiin perehtyä aihepiiriin syvemmin.

Kiitos kaikille osallistujille!

""

""

""

""