Haluatko päivittää tietojasi tai oppia uutta – tutustu Avoimen yliopiston uuteen kurssikokonaisuuteen!

Haluatko saada uusinta tietoa ympäristöasioista ja päivittää osaamistasi esim. aiheista

  • Hydrologia, vesien ja maaperän suojelu
  • Ekotoksikologian perusteet
  • Ympäristöriskien arviointi
  • Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen
  • Ympäristölainsäädäntö ja -hallinto
  • Ympäristövaikutusten arviointi

Syksyllä 2013 alkaa avoimina yliopisto-opintoina kurssi Hydrologia, vesien ja maaperän suojelu (5 op) sekä opintokokonaisuus Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (sisältäen muut yllämainitut kurssit).

Syyskuussa alkavan opintojakson tavoitteena on oppia perusteet vesivaroista, veden kiertokulusta, maalajeista ja niiden synnystä sekä kaupungistumisen (rakentaminen, maankäyttö, kemikalisoituminen) ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden kiertoon, maaperän biogeokemiallisiin toimintoihin, sekä pinta- ja pohjavesien laatuun ja suojeluun. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy asiantuntijaluentoja ja ryhmissä toteutettava projektityö. Projektityön aiheena on Lahden seudun pienet järvet. Aiheeseen tutustutaan vierailemalla kohteessa ja sen jälkeen haetaan ratkaisuja ongelmaan ryhmissä työskennellen. Kurssin lopuksi on seminaari, jossa puidaan työn tulokset.

Vastuuopettajana toimii  professori, FT Rauni Strömmer.

Kurssit ovat kaikille avoimia eivätkä vaadi aiempia opintoja. Suurin osa opinnoista on opiskeltavissa myös verkossa etänä. Opettajina toimivat Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitoksen opettajat ja tutkijat sekä muut laitoksen hyväksymät asiantuntijat.

Lisätietoa koko opinto-ohjelmista

http://www.avoinyliopisto.fi/urlhaku.aspx?queryid=c477bf82-9751-4f54-85f8-f2f6feadce2f

Opetuksen järjestää Helsingin yliopiston Avoin yliopisto