Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää lukuvuoden 2018-2019 aikana 50 opintopisteen verran oikeustieteellisen tiedekunnan opintoja avoimina yliopisto-opintoina. Opintojaksoilla on suora vastaavuus Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan.

Tarjolla on seuraavat opintojaksot:
Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Hallinto-oikeus 7 op
Kansainvälinen oikeus 6 op
Oikeushistoria 6 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op
Rikosoikeus 8 op
Työoikeus 7 op
Valtiosääntöoikeus 7 op

Opinnot järjestetään lähiopetuksena Niemen kampuksella arki-iltaisin ja lauantaisin.

Tutustu opetusohjelmiin ja ilmoittaudu opiskelemaan osoitteessa www.paijathameenkesayliopisto.fi.