Lokakuussa 2017 alkaa taas uusi aikakausi Helsingin yliopiston Lahden toiminnoissa. Professori Stephan Pflugmacher Lima aloittaa työnsä Lahdessa, hänen alansa on akvaattinen ekotoksikologia kaupunkiympäristössä eli kansankielellä sanottuna hän tutkii myrkkyjä kaupunkivesistöissä.

“Olin jo lapsena kiinnostunut biologiasta ja toin kotiin erilaisia matelijoita ja sammakkoeläimiä. Nyt olen ekotoksikologian professori, joka yrittää tehdä parhaansa ympäristön puolesta. Olen onnellinen, että voin liittyä seuraavaksi Helsingin yliopiston Lahden joukkoihin tekemään työtäni.” 

Professori Pflugmacher Lima saapuu Lahteen Berliinin teknisestä yliopistosta.  Helsingin yliopisto ja Lahden alue saavat näin uutta vahvaa tutkimusosaamista sekä lisää kansainvälisyyttä ja tutkimusverkostoja. 

 

Kaikki alkoi avoimesta

Syksyllä 1977 koettiin Lahdessa jotain ihan uutta. Helsingin yliopisto käynnisti avoimen korkeakouluopetuksen kokeilun neljässä oppiaineessa. Avoin yliopisto-opetus ei jäänyt vain hetken kokeiluksi, sillä tähän päivään mennessä tuhannet ja taas tuhannet ihmiset ovat Päijät-Hämeen alueella suorittaneet avoimia yliopisto-opintoja, jotkut edeten jopa tutkintoon asti.

Helsingin yliopiston toiminta laajeni heti vuoden kuluttua kun työllisyys- ja täydennyskoulutus alkoi ja jo vuonna 1980 perustettiin Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Vuosien varrelle on mahtunut monia huippuhetkiä mutta myös haastavampia vaiheita. Lahden kaupunki on koko toiminnan ajan ollut merkittävä tukija ja voimavara.

”Yliopiston ja Lahden kaupungin välinen tiivis vuoropuhelu ja yhteistyö oli alusta alkaen ja on yhä tänään toiminnan keskeinen kulmakivi. Kaupungin päättäjillä on ymmärrystä yliopistollisen tutkimuksen ja koulutuksen merkityksestä alueen elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta. Yliopistolle Lahti tarjoaa kiinnostavia vuorovaikutuksen areenoita, tutkimuskohteita ja oppimisympäristöjä, joilla on kiinteä yhteys elinkeinoelämään ja ihmisten arkeen” kertoo Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri Senja Jouttimäki.

 

Ympäristöekologian opetus ja tutkimus toiminnan ytimessä

Yksi toiminnan kulmakivistä on ollut ympäristöalan tutkimus ja opetus. Sille loi pohjaa erityisesti Vesijärvi-tutkimus. Ympäristöekologian laitos perustettiin vuonna 1996 ja laitos on tuottanut maistereita ja tohtoreita työelämään sekä tehnyt tutkimusta, joka liittyy hulevesiin, viherkattoihin, maaperän puhdistukseen, leviin ja kiertotalouteen. Ympäristöekologiassa tutkimus on sekä perustutkimusta että siihen linkitettyä soveltavaa tutkimusta. Monissa tutkimushankkeissa on mukana yrityskumppaneita.

Myös muuta tutkimusta ja kehittämishankkeita on vuosien varrella tehty.  Tutkimus on aina ollut tieteellistä mutta samalla käynyt vuoropuhelua alueen toimijoiden kanssa ja aluetta hyödyttäen. Jo vuonna 1980 aloitettiin kaksi suurta yritysprojektia: OTK/Sotkan huonekalutehtaan tarvelähtöinen henkilökunnan koulutushanke ja Asko-konsernin koulutusprojekti. Viimeksi mainittuun liitettiin myös perinpohjainen seurantatutkimus, josta syntyi jopa väitöskirja. Pitkäkestoinen Ikihyvä Päijät-Häme-tutkimushanke 2002 – 2012 edisti ikääntyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia ja sisälsi mm. laajan seurantatutkimusosion.  Hankkeesta on tehty paljon julkaisuja ja joitakin sen tuottamia malleja on otettu käyttöön jopa Australiassa.

Koulutuksen kulta-aikaa elettiin 80- ja 90-luvuilla. Silloin syntyi laaja etäopetustarjonta, nk. monimuoto-opinnot. Niillä vastattiin valtakunnallisestikin suureen aikuiskoulutuksen tarpeeseen ja Lahdesta käsin koordinointiin yliopistollista opetusta Hangosta Kittilään.  Lahden aikuiskoulutuskeskuksesta lähetettiin tuhatmäärin opintopaketteja opinhaluisille aikuisille.

 

Niemen kampus yhdistää uudella tavalla

Nyt Helsingin yliopiston kaikki Lahden toiminnot sijaitsevat saman katon alla Niemen kampuksella, mikä mahdollistaa yhdessä tekemisen entistä paremmin. Tutkimus on usein monitieteistä ja tieteiden välistä. Lisäksi yhteistyö yritysten kanssa lisääntyy jatkuvasti, ja yliopisto osallistuu Lahdessa yhdessä kumppaneidensa kanssa yrittäjyyden edistämiseen. Sijainti Niemessä tarjoaa näihin kehityskulkuihin erinomaiset puitteet.

Ympäristöekologian tutkimus ja opetus ensiluokkaisine laboratorioineen on Helsingin yliopiston Lahden toiminnan vahva ydin. Lisäksi meneillään on paljon muutakin.

Humanistisen tiedekunnan professori Arto Haapalan johtama tutkimus tuo yhteen kaupunkisuunnittelijoita, kaupunkisuunnittelun teoreetikoita ja filosofisen estetiikan asiantuntijoita monimutkaisen suunnittelun ja arkisten kaupunkikokemusten äärelle. Tutkijat tekevät yhteistyötä ja osallistavaa tutkimusta Lahden kaupungin suunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa. Yksi Lahden painopistealueista on kestävän kaupunkiliikkumisen kehittäminen, johon tämä hanke kytkeytyy.

Pitkään jatkunut yhteiskuntatieteellisesti painottunut hyvinvointitutkimus siirtyy seuraavaan vaiheeseen, kun professori Antti Kariston seuraaja eli uusi sosiaaligerontologian professori aloittaa työnsä vuoden 2018 alussa. Odotettavissa on jälleen tuoretta tarkastelua muun muassa väestön vanhenemisen ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

Nelisen vuotta sitten perustettu Päijät-Hämeen LUMA-keskus toimii Niemessä Helsingin yliopiston koordinoimana. Toiminnan ytimessä on lasten ja nuorten innostaminen luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opiskeluun ja jatko-opintoihin yhdessä tiedeyhteisön, muiden yhteistyötahojen, kuten yritysten, järjestöjen ja vanhempien/huoltajien kanssa. LUMA-keskus järjestää muun muassa kerhoja, leirejä, työpajoja, yleisötapahtumia ja koulutustilaisuuksia.

 

Lisätietoja

Senja Jouttimäki

Lahden Yliopistokampuksen pääsihteeri

+358 50 5958 953

senja.jouttimaki@lahdenyliopistokampus.fi