Lahden Mukkulan kaupunginosaa ryhdytään kehittämään asukkaiden kanssa. LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu toteuttavat monikerroksellisen tiedonkeruun sekä asukaslähtöiset kehittävät kokeilut.

Yhteinen Mukkula -projektissa on tarkoitus tunnistaa erilaisia Mukkulan lähiön kehittämistarpeita ja pilotoida niitä määräaikaisina kokeiluina vuosina 2020-2022. Projekti on osa ympäristöministeriön rahoittamaa Lähiöohjelma 2020-2022 -kokonaisuutta, jota toteutetaan useissa suomalaisissa kaupungeissa. Projekti liittyy myös Lahden kaupungin omaan kehittämisstrategiaan ja -projektiin.

Yhteinen Mukkula -projektissa on keskeistä asukaslähtöisen suunnittelutiedon tuottaminen Mukkulan lähiön kehittämistä varten. Suunnittelutieto yhdistetään asiantuntijoiden tuottaman tiedon kanssa. Tiedonkeruusta ja tutkimuksesta vastaa LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun monitieteinen tutkijaryhmä, jonka johtajana toimii professori Vesa Harmaakorpi.

LUT-yliopiston puolelta projektia ohjaava tutkija Anne Pässilä kertoo, että tuotettua tietoa sovelletaan usean tavoitteen toteuttamisessa. Niitä ovat: Mukkulan asuinalueen eriytymisen ehkäisy, asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen, alueen elinvoimaisuuden edistäminen sekä palveluiden ja asumisen hyvän tason turvaaminen.

”Projektin tavoitteena on tuoda tieto takaisin asukasryhmille ja -toimijoille käytettäväksi”, Pässilä kiteyttää.

Erityishuomio Mukkulan nuorissa ja ikääntyneissä

Tunnistettujen tarpeiden pohjalta suunnitellaan kehittämiskokeilut yhteistyössä Mukkulan asukkaiden kanssa. Niitä myös seurataan ja arvioidaan asukkaiden kanssa.

Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi: fyysisen ympäristön kehittämiseen ja luonnonympäristön hyödyntämiseen (erityisteemoina esteettömyys, turvallisuus ja viihtyisyys eri ikäryhmien näkökulmasta), palvelukehitykseen (erityisteemoina saavutettavuus, esteettömyys ja eri ikäryhmien palveleminen asiakkaina) sekä taide- ja kulttuuritoimintaan (alueen identiteetin näkökulmat ja alueeseen sitoutumisen eri ikäryhmien näkökulmasta).

Projektin toinen vastuuvetäjä, Eeva Aarrevaara LAB-ammattikorkeakoulusta sanoo, että projektin erityisiä kohderyhmiä ovat alueen lapset ja nuoret sekä ikääntyneet.

”Tavoittelemme projektin tuloksina monialaista ja -äänistä näkemystä Mukkulasta elinympäristönä sekä asukas- ja kehitystarpeiden tuomista tiedoksi kaupunkisuunnitteluun ja päätöksentekoon. Lisäksi tavoittelemme arviointia piloteista ja toteutetusta aluemuutoksesta”, Aarrevaara kertoo.

LUT-yliopistosta projektiin osallistuvat School of Engineering Sciencen osalta innovaatiotutkimus ja IT-tutkimus. LAB-ammattikorkeakoulusta osallistuvat teknologian ja muotoilun yksiköt. Projektissa on mukana myös korkeakoulujen opiskelijoita.

Lisätietoja:

Anne Pässilä  
anne.passila@lut.fi
puh +358400351466 

Eeva Aarrevaara
eeva.aarrevaara@lab.fi