Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri vieraili Lahden tiedepäivän iltajuhlassa. Sitä ennen hän tutustui Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen Tiedeluokka SOLUun Niemenkadulla. Fyysikon taustastaankin johtuen kansleri kokee LUMA-toiminnan tärkeäksi ja hän on itse ollut aikanaan kehittämässä Helsingin LUMA-toimintaa F2k-laboratorion johtajana toimiessaan.

– Luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan osaajia tarvitaan Suomessa enemmän kuin alalta on valmistumassa. Tämä epäsuhta tulee korjata ja juuri siinä LUMA-keskukset ja -luokat tekevät merkityksellistä työtä houkuttelemalla nuoria alan pariin, painottaa Hämeri.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen koordinaattori Tarja Kariola ja asiantuntija Jaakko Kokkonen esittelivät Tiedeluokka SOLUn mahdollisuuksia ja Lahden LUMA-opetuksen profiilia. Lahdessa kaikki yhdeksäsluokkalaiset käyvät tutustumassa Tiedeluokka SOLUun. Maantiede, koodaaminen ja robotiikka, matematiikka, kemia ja DNA-tekniikka ovat keskiössä ja mukaan sisältöihin ollaan suunnittelemassa muun muassa geologiaa. Opetus on kytketty koulujen opetussuunnitelmiin.

Suosittu DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa -lukiokurssi järjestetään jo kolmatta kertaa. Siellä nuoret pääsevät ratkaisemaan kuvitteellista ympäristörikosta tekemällä DNA-teknisiä ja ympäristökemiallisia kokeita rikoksen ratkaisemiseksi. Nuorille järjestetään leirejä teemoina esimerkiksi matematiikka ja koodaus. Kesäleirit ovat erityisen suosittuja. Joka vuosi järjestetään näyttävä Halloween-ilta ja Rakkauden kemiaa -tapahtuma, joissa valmistetaan limaa, tehdään hajuvesiä ja paljon muuta teemoihin liittyvää.

Hämeri tutustui Jaakko Kokkosen opastuksella robotiikkaan ja VR- (virtuaalitodellisuus) teknologiaan sekä maantieteen opetuksessa hyödynnettävään lisätyn todellisuuden hiekkalaatikkoon. Kansleri oli kiinnostunut resurssien riittävyydestä ja opetuksen linkittämisestä koulujen opetussuunnitelmiin. Ylipäätään hän näki hyvänä satsaukset, joita on tehty toiminnan kehittämiseksi, ja sen yleisen arvostuksen, jonka LUMA-keskukset ovat ympäri Suomen lunastaneet.

Lopuksi keskusteltiin Lahden ympäristöpääkaupunki statuksesta ja ilmeni, ettei asia ollut Hämerille mitenkään yllätys:

– Helsingin yliopiston toiminnat Lahdessa ovat liittyneet likeisesti ympäristöasioihin. Vesijärvi-case on tuttu, samoin tavoitteet kaupungin hiilineutraaliudesta vuoteen 2025 mennessä, sanoo Hämeri.

Joskin Lahti on kanslerin muistoissa nimenomaisesti urheilukaupunki, kuten hän toteaa omakohtaisissa muisteluissaan Lahden MM-kisoista vuonna 1978.