Kurssi Ympäristöasiantuntijan viestintäosaaminen alkaa taas tammikuussa. Opintojaksolla käsitellään tiedeviestintää sekä viestintäosaamisen teoriataustaa ja käytäntöjä monialaisena ja -tahoisena osaamisalueena. Lisäksi opintojaksolla perehdytään asiantuntijuudesta viestimiseen ja median kohtaamiseen eri foorumeilla.

Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet

Opintojakso kuuluu Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) opintokokonaisuuteen.  Opintokokonaisuudessa perehdytään ympäristöasioiden hallinnan osa-alueisiin, kehitetään omaa osaamista ja rakennetaan laaja-alaista näkemystä ympäristöviranomaisten toiminnasta, ympäristölainsäädännön vaatimuksista sekä ympäristöviestinnän merkityksestä.

 Luonnontieteellinen näkökulma linkitetään tähän kokonaisuuteen ympäristön kemikalisoitumisen ja menetelmäosaamisen välityksellä. Lisäksi syvennytään biodiverstiteetin merkityksen ymmärtämiseen.  Opetus järjestetään verkko-opintoina ja kokonaisuuden voi opiskella paikkakunnasta riippumatta.

Opintokokonaisuus on ainutlaatuinen ja sen opettajat ovat oman alansa asiantuntijoita. Kokonaisuudessa opettavat mm. Olli-Pekka Penttinen, Michael Lettenmeier ja Kaisa Hakala. He ovat lahtelaisia, maassamme arvostettuja oman alansa asiantuntijoita. He tuovat opintoihin myös paikallisia caseja. Samoin opiskelijat ovat voivat opinnoissaan tehdä tehtäviä ja projektitöitä, joiden aiheet ovat omaan ympäristöön liittyviä. 

Pari poimintaa palautteista

”Kiitos hyvästä tarjonnasta. Tämä pitää suomalaista osaamista yllä.”

”Lisäksi täytyy erikseen mainita opettajan loistava asenne opettamista ja opiskelijoita kohtaan. Hän selvästi arvostaa opiskelijoita ja näkee vaivaa sen eteen että he oppisivat. Hyvä että oli mahdollisuus esittää kysymyksiä moodlessa, ja opettaja myös vastaili niihin.”

Katso lisätietoja kokonaisuudesta