Ympäristökriisin ajan estetiikkaa tarkastelleen Aesthetics in the Age of Environmental Crises -konferenssin pääpuhujien puheenvuorot sekä Ilmastokirkko-kollektiivin tapahtumassa pitämä taiteellinen luentoesitys on julkaistu kaikkien katsottaviksi Lahden Yliopistokampuksen Youtube-tilille.

Kansainvälinen soveltavan estetiikan instituutti KSEI järjesti konferenssin 3.-5.6.2021. Etätoteutuksenä järjestetty tapahtuma oli poikkeus kansainvälisten tiedekonferenssien keskuudessa ollessaan maksuton ja kaikille avoin. Sisältöjen saavutettavuus paranee entisestään nyt julkaistuiden tallenteiden myötä. Tallenteita pääset katsomaan tältä sivulta tai osoitteesta https://www.youtube.com/channel/UCEQJhj1BwpJ3VJlUYE-n76w

Emily Bradyn vahvasti filosofisen estetiikan traditioon pohjaava puheenvuoro Cryospheric Aesthetics tarkastelee kryosfäärien estetiikkaa. Kryosfäärillä tarkoitetaan niitä maapallolla esiintyviä ympäristöjä, joissa vesi esiintyy jäätyneessä muodossaan. Jäätiköiden sulamisen nopeus kertoo ilmastonmuutoksesta ja sen voimistumisesta ilmiönä. Yksinäisellä irronneella jäälautalla huuteleva jääkarhu kuuluukin jo populaariin, ilmastonmuutoksesta tunteiden kautta viestivään kuvastoon. Brady tähtää kuitenkin puheenvuorossaan paljon pidemmälle argumentoimalla lumen ja jään esteettisen arvostamisen puolesta.

Sisältö estetty
Sisältö ei näy koska evästeitä ei ole sallittu

Marcello di Paolan puhe Anthropocene Environments and the Virtues of Aesthetic Appreciation pureutuu ajatukseen antroposeenista epookkina, jolloin ihmisen toiminnan vaikutukset ulottuvat kaikkialle. Di Paola esittää, että nopeiden ympäristömuutosten ja uudenlaisten ympäristöjen luomisen myötä meidän voi olla hankala arvottaa noita ympäristöjä esteettisesti. Puhe ponnistaa sellaisesta filosofisesta keskustelusta, joka punnitsee esteettisen ja moraalisen arvon suhdetta. Di Paola peräänkuuluttaa puheessaan esteettisten hyveiden merkitystä ympäristöjen arvostamisessa ja kokemisessa.

Sisältö estetty
Sisältö ei näy koska evästeitä ei ole sallittu

Ville Lähteen puhe What is in an Environmental Crisis? tarkentaa ajatteluamme ympäristökriiseihin liittyvästä käsitteellisestä kielenkäytöstä. Lähde esittää, että voimallisten sanojen, kuten ympäristöhätätilan ja antroposeenin, käyttö voi lisätä kriisitietoisuuttamme, mutta samalla sanojen rituaalisuuteen tuudittautuminen saattaa tehdä meidät kyvyttömiksi toimimaan ympäristökriisissä, ottamaan kantaa ja hakemaan siitä lisätietoa.

Sisältö estetty
Sisältö ei näy koska evästeitä ei ole sallittu

Esitystaiteen kollektiivi Ilmastokirkon Corpus Crisis – the contribution of social movements in corporeal turn 2022–2051 on esitystaiteellinen tulevaisuuden historiaa käsittelevästä luento. Luento tapahtuu spekulatiivisessa lähitulevaisuudessa vuonna 2051. Amatööritutkijat Liva Mete ja Nio Q. selittävät siirtymistä vuoden 2020 myöhäisestä uusliberalistisesta kapitalismista vuoden 2051 hegemoniaan, ruumiilliseen käänteeseen. Pääpaino on sosiaalisissa liikkeissä, jotka ovat vaikuttaneet tähän paradigman muutokseen.

Sisältö estetty
Sisältö ei näy koska evästeitä ei ole sallittu

Lisätietoa

Kongressin nettisivut: https://iiaacongress2021.com/
Kontakti: contact@iiaacongress2021.com

Koordinaattori:
Noora-Helena Korpelainen, Helsingin yliopisto
noora.korpelainen@helsinki.fi
+358 50 590 8013