Seitsemästoista Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day järjestetään torstaina 14.11.2019 klo 9–16

Niemen kampuksella (Mukkulankatu 19, Lahti). Tapahtuman järjestävät Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden Yliopistokampus ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus.

Lahden tiedepäivä on suunnattu suurelle yleisölle ja sen tarkoituksena on tuoda esille Päijät-Hämeen alueella tai alueesta tehtävän tutkimus- ja kehitystyön tuloksia ja merkitystä alueen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tiedepäivän teemat ovat hyvinvointi, ympäristö, elinvoimainen alue ja muotoilusta vetovoimaa.

Yksittäisten esitysten lisäksi tiedepäivään voi tarjota järjestettäväkseen myös kokonaista sessiota sisältöineen. Jokaisesta esityksestä on lähetettävä abstrakti arvioitavaksi.

Lähetä abstrakti- tai sessioehdotuksesi viimeistään 8.9.2019 käyttäen sähköistä lomaketta

Tapahtuman verkkosivut: www.lamk.fi/lahdentiedepaiva

 

The seventeenth annual Lahden tiedepäivä – Lahti Science Day will be held at the Niemi Campus (Mukkulankatu 19, Lahti) on Thursday, 14th of November 2019 at 9.00 a.m. – 4.00 p.m. The seminar is organised by the Lahti University of Applied Sciences, the Lahti University Campus and the Haaga-Helia University of Applied Sciences at Vierumäki Campus.

Lahti Science Day is targeted at the general public. The purpose is to display a wide spectrum of research and development activities carried out in the Päijät-Häme region, and to assess how this work promotes business and well-being in the area. The themes of Lahti Science Day 2019 are well-being, environment, vibrant region and appeal from design.

In addition to individual presentations, it is also encouraged to propose a whole session to be organized and held by the proposer(s). Each presentation must be submitted for abstract evaluation.

All proposals should be sent by 8th of September 2019 using this form

Event website: www.lamk.fi/lahdentiedepaiva