Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Lahden keskus sai ensimmäisen palkinnon Tekesin ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiComin Vihreä ICT -kilpailussa.

Aalto-yliopiston Lahden keskuksen Kierrätyspalvelin sai ideapalkinnon

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Lahden keskus sai ensimmäisen palkinnon Tekesin ja Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliiton FiComin Vihreä ICT -kilpailussa. Kilpailun tarkoituksena oli nostaa esille innovatiivisia ideoita, joilla sekä parannetaan ympäristön ja elämän laatua että luodaan uutta liiketoimintaa. Ympäristötekniikan tutkimusryhmä osallistui tutkimuslaitosten sarjaan.

Kierrätyspalvelimessa se, mitä me kannamme ulos paperi- ja muovipusseissa, tulee näkyväksi. Kierrätyspalvelin seuraa reaaliajassa kiinteistöjen ja asuinalueiden jätekertymiä ja tyhjennyksiä. Seuranta koskee tulevaisuudessa biojätettä, paperia, pahvia/kartonkia, energiajätettä, lasia, metallia ja sekajätettä. Jätejakeiden määriä voidaan monitoroida samaan tapaan kuin veden ja energian kulutusta. Palvelu toimii Internetissä, jossa yleinen aluetieto on kaikkien luettavissa ja kiinteistötieto on vain asukkaiden ja taloyhtiöiden hyödynnettävissä. Jätehuoltoyhtiöt ja yritykset käyttävät palvelua jätehuollon suunnittelussa ja painoon perustuvassa laskutuksessa.

Kilpailulautakunta toteaa perusteluissaan: "Palvelussa ICT tukee kansallisen jätehuoltostrategian tärkeintä tavoitetta; jätteen syntymisen ehkäisyä".

Kierrätyspalvelin-hankkeen toteuttavat yhdessä Aalto yliopiston Lahden keskuksen kanssa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy ja Turun seudun jätehuoltoyhtiö Oy. Hankkeeseen osallistuu myös vaaka-sensorijärjestelmän kehittävä yritys ja datan jalostamisen muita asiantuntijoita.

EAKR-rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan ja suunnitellaan Kierrätyspalvelimen perusmalli ja sitä testataan pilottialueilla. Hankkeen kesto on 2011-2013.

Lisätietoja:

Ari Serkkola, dosentti, johtava tutkija, Aalto-yliopisto Lahden keskus, Niemenkatu 73, 15140 Lahti, 040 7514350,

http://www.lahti.tkk.fi/

Linkki laajempaan tiedotteeseen:

http://lahti.tkk.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/view/serkkola/