Kolmas- ja kahdeksasluokkalaisten opettajille on tarjolla pelejä ja valmiita materiaaleja, joiden avulla he voivat tuoda korkeakoulujen ympäristöosaamista luokkiin. Toiminta on osa Lahden JunnuYliopiston kokonaisia ikäluokkia koskevaa tiedekasvatusta.

Lahden tiedekasvatustoiminta otti syksyllä 2021 uuden askeleen kun Kiertotaloutta kolmosille ja Kestävä elämäntapa –paketit valmistuivat. Opetussisällöt pohjaavat uuteen tutkimustietoon ja kouluista tulleella palautteella on ollut tärkeä rooli niiden kehittelyssä.

– Esimerkiksi kolmasluokkalaisille suunnattuja sisältöjä muutettiin alustavan palautteen jälkeen toiminnallisemmiksi. Sitten ne alkoivatkin toimia paremmin.  Oppilaiden ja opettajien kuuntelemisen merkitys on lopputuloksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Heillehän tätä työtä tehdään, sanovat Lahden kaupungilla ympäristökasvattajina työskentelevät Jenni Jelkänen ja Emma Marjamäki.

Jelkänen ja Marjamäki tukevat työssään ympäristökasvatusta eri muodoissaan. Lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistaminen on työn keskeisiä tavoitteita. Työ tehdään useimmiten juuri kouluissa, joten ympäristökasvattajille oli luontevaa olla mukana myös Lahden JunnuYliopiston sisältöjen suunnittelussa.

– Näiden opetussisältöjen suhteen kävi nopeasti selväksi, että ne sopivat koulujen hektiseen arkeen parhaiten juuri tällaisina all inclusive -ratkaisuina. Valmiit paketit sisältävät kerralla kaiken, mitä oppilaat ja opettaja tarvitsevat, ympäristökasvattajat kertovat.

Jätteiden lajittelu tulee tutuksi pelaamalla

Kiertotaloutta kolmosille -opetuspaketti tutustuttaa nimensä mukaisesti kolmasluokkalaisia kiertotalouden teemoihin. Erityistä huomiota saavat jätteiden lajittelu ja tekstiilien kiertotalous. Oppilaat pohtivat mm. jätteiden lajittelua Lahdessa, vaatteiden elinkaarta ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä.

Iso osa oppimisesta tapahtuu yhteisen tekemisen ja pohdiskelun kautta. Materiaalien joukosta löytyy esimerkiksi Salpakierto Oy:n tuottama muistipeli jätteiden lajittelusta.

– Salpakierron muistipelin avulla oppilaat harjoittelevat lajittelua hauskalla tavalla. Opetuspaketissa keskustellaan lajitteluohjeista sekä käydään läpi, miten mikäkin jätejae hyödynnetään. Tämä viimeisin on mielestäni tärkeä asia, sillä lajittelu tuntuu merkityksekkäältä, kun on oivaltanut minkä takia sitä tehdään, ympäristökasvattaja Emmi Alanen Salpakierrosta kuvailee.

Paketti on rakennettu paikallisen ympäristöosaamisen pohjalta. Salpakierron lisäksi materiaaleja ovat kehittäneet LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto ja Lahden kaupunki. Mahdollisuus toimia organisaatiorajat ylittäen mutta silti paikallisesti hyödyttää kaikkia. Oppilaat pääsevät perehtymään isoihin teemoihin niin, että mahdollisimman iso osa opittavista asioista voidaan yhdistää oman elämänpiirin kontekstiin. Opettajat saavat työhönsä tukea muun muassa ympäristökasvattajilta.

Eri valintojen ilmastovaikutuksia tarkastellaan nuorten omista lähtökohdista

Kahdeksasluokkaisille tehty Kestävä elämäntapa -opetuskokonaisuus perehdyttää hiilijalanjälkeen ja omien valintojen ympäristövaikutuksiin. Hiilijalanjäljestä puhuttaessa monelle aikuisellekin on vaikea suhteuttaa tekoja kokonaisuuteen. LUT-yliopiston, kaupungin ympäristökasvattajien ja D-mat -yrityksen tuottamissa materiaaleissa tämä haaste on tunnistettu ja aihepiiri tuodaan lähelle nuorten arkikokemusta.

– Oppilaat kokeilevat erilaisia mittaus- ja tiedonkeruumenetelmiä, joiden pohjalta luokan hiilijalanjälki saadaan laskettua. Olisi hienoa, jos tämä synnyttäisi joissakin kipinän tutkimusta ja tekniikkaa kohtaan, kertoo materiaalien kehittämisessä mukana ollut LUT-yliopiston nuorempi tutkija Vilma Halonen.

Lisäksi oppilaat pääsevät pelaamaan ryhmissä ilmastopalapeliä, jonka palat koostuvat konkreettisista teoista. Hiilijalanjäljen mukaan kasvavat palapelin palat auttavat hahmottamaan mistä kokonaisuus koostuu. Peliä pelaamalla voi tehdä oivalluksia siitä, mihin suuntaan omia valintojaan haluaisi jatkossa ohjata.

Kehittämistyö jatkuu ja palautetta toivotaan lisää

Hyvin vastaanotetut opetussisällöt ovat nyt ohjeineen opettajien katsottavissa ja käytettävissä. Jelkänen ja Marjamäki muistuttavat toimivansa mielellään opettajien tukena ja ottavansa vastaan palautetta jatkokehitystä varten. Uuttakin suunnitellaan jo.
-Tulevien sisältöjen myötä voitaisiin mennä useammin ulos luokista ja tarkkailla ilmiöitä ympäröivän yhteiskunnan osina ja sen näkökulmasta, ympäristökasvattajat pohtivat.

Kuvissa Kivimaan peruskoulun kolmasluokkalaisia tutustumassa kiertotalouden teemoihin.
Kuvat Esa Ukkola

Lisätiedot

Lahden kaupunki Jenni Jelkänen, ympäristökasvattaja, +358 44 482 6601, jenni.jelkanen@lahti.fi
Emma Marjamäki, ympäristökasvattaja, +358 44 416 4951, emma.marjamaki@lahti.fi

Kuuntele uusin jakso Kuulumisia kouluilta -podcastista, aiheena tiedekasvatus ja Lahden JunnuYliopisto: https://open.spotify.com/episode/73tpmxkeYOStSR0sNagc0l

lahdenjunnuyliopisto.fi