ESITYSTAIDEPROSESSI JA YMPÄRISTÖESTETIIKAN TUTKIMUS VUOROPUHELUSSA

Ihmisen aiheuttaman ympäristömuutoksen seurauksena kohtaamme yhä enemmän haasteita elää mielekästä elämää, kuvitella tulevaisuutta ja nähdä mahdollisuuksia ympärillämme. Sensus Communis – ympäristön arvostamisen uusi aika –hanke vastaa kulttuurin ja ympäristön kestämättömästi kehittyvän suhteen asettamaan haasteeseen tuomalla tieteen ja taiteen toimintatapoja yhteen kestävän kehityksen tukemiseksi. Prosessia voi seurata tässä blogissa.

Hankkeessa ovat mukana Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hanke, Lahden Yliopistokampus, Kansainvälisen Soveltavan Estetiikan Instituutti (KSEI), Ilmastokirkko -kollektiivi, estetiikan tutkimushanke Environmental Aesthetics in Turmoil ja Taiteen edistämiskeskus (TAIKE).

Yhteishanke on alkanut elokuussa 2020 ja se huipentuu Lahdessa 3.–5.6.2021 järjestettävään kansainvälisen ympäristöestetiikan kongressiin Aesthetics in the Age of Environmental Crises. Kongressin yhteydessä esitetään Ilmastokirkko-kollektiivin vuorovaikutteinen esitys, joka syntyy vuoropuhelussa estetiikan tutkimushankkeen ja kongressin puhujien kanssa. Lopullinen teos esitetään Lahdessa kaikille avoimena ja maksuttomana taidetapahtumana.

 

logot

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram