kuva: Harri Hakala

Ympäristöestetiikan kansainvälinen kongressi Aesthetics in the Age of Environmental Crises tuo Lahteen alan merkittävimmät tutkijat ja keskustelun ympäristökriisin ajan estetiikasta. Kongressin yhteydessä esitetään Ilmastokirkko-esitystaidekollektiivin teos, joka etsii tapoja pysytellä ekologisen romahduksen äärellä tuntevana ja toimintakykyisenä.

 

Aesthetics in the Age of Environmental Crises -kongressi & Ilmastokirkko-esitystaidekollektiivin teos, 3.–5.6.2021, Lahti

Ihmisen aiheuttaman ympäristömuutoksen seurauksena kohtaamme yhä enemmän haasteita elää mielekästä elämää, kuvitella tulevaisuutta ja nähdä mahdollisuuksia ympärillämme. Sensus Communis – ympäristön arvostamisen uusi aika –hanke vastaa kulttuurin ja ympäristön kestämättömästi kehittyvän suhteen asettamaan haasteeseen tuomalla tieteen ja taiteen toimintatapoja yhteen kestävän kehityksen tukemiseksi. Hankkeessa ovat mukana Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hanke, Lahden Yliopistokampus, Kansainvälisen Soveltavan Estetiikan Instituutti (KSEI), Ilmastokirkko -kollektiivi, estetiikan tutkimushanke Environmental Aesthetics in Turmoil ja Taiteen edistämiskeskus (TAIKE).

Yhteishanke on alkanut elokuussa 2020 ja se huipentuu Lahdessa 3.–5.6.2021 järjestettävään kansainvälisen ympäristöestetiikan kongressiin Aesthetics in the Age of Environmental Crises. Kongressin yhteydessä esitetään Ilmastokirkko-kollektiivin vuorovaikutteinen esitys, joka syntyy vuoropuhelussa estetiikan tutkimushankkeen ja kongressin puhujien kanssa. Prosessia voi seurata Lahden Yliopistokeskuksen ylläpitämässä blogissa. Lopullinen teos esitetään Lahdessa kaikille avoimena ja maksuttomana taidetapahtumana.

Tavoittelemme mielekkäitä kokemuksia ja rakennamme identiteettejä lukuisilla ekologisesti haitallisilla tavoilla. Tarvitsemme käsitteellisiä ja ajatuksellisia rakenteita, henkistä tukea ja taakan jakamisen malleja ekologisen kriisin käsittelyyn. Estetiikka ja taiteellisessa asenteessa asuva ennakkoluulottomuus tarjoavat keinoja arjen uudelleen määrittelyyn, havainnoinnin rikastamiseen ja uusien olemassaolon tapojen etsimiseen. Kongressi kutsuu sekä asiantuntijat että laajan yleisön kohtaamaan uudenlaista ajattelua ja uudenlaisia kokemuksia sekä syventämään omaa ympäristösuhdettaan.

Aesthetics in the Age of Environmental Crises -kongressi haastaa alan merkittävimmät tutkijat pohtimaan, mitä luonnon- ja kaupunkiympäristöjen esteettinen arvostaminen tarkoittaa ympäristökriisien aikakaudella ja mitä on esteettinen kestävyys. Kongressin järjestävät Kansainvälisen Soveltavan Estetiikan Instituutti (KSEI) ja estetiikan tutkimushanke, jossa tarkastellaan ilmastonmuutoksen esteettisiä ja eettisiä vaikutuksia sekä estetiikan ilmastovaikutuksia ja mahdollisuuksia tukea kestävää kehitystä.


kuva: Aleks Talve

Ilmastokirkko on uskonnollisesti sitoutumaton esitystaideprojekti, joka tutkii ekologisen kriisin ja pyhän suhdetta. Ilmastokirkko on perustettu, jotta voisimme tulla kosketuksiin ekologisen romahduksen kanssa yhteisöllisesti, jakaen ja samassa tilassa. Tekijät haluavat taiteellaan haastaa omakohtaisen ristiriidan haavoittuvuutensa ja omien etuoikeuksiensa välillä. Kongressin osana esitettävä teos etsii kokemiseen ja yhteisöllisyyteen perustuvia reittejä ekologisen rohmahduksen käsittelemiseen.