LUODE-hanke

Hankkeeseen liittyvää tutkimusta

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

LUODE-hankkeen julkaisun Kasvun maisemia – Uusia näköaloja nuorten kanssa työskentelyyn sisältö rakennettiin oppikirjamaiseksi, jotta se soveltuisi parhaiten nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön. Julkaisu on saatavissa sekä paperi- että verkkoversiona.

Maailma, jonka haluan (Helsingin Sanomien liite, lokakuu 2020)

Kartta maailmaan, jonka nuori haluaa

Nuorille hyvinvointia luonnosta (Etelä-Suomen sanomat 29.1.2021)

Seikkailukasvatus nuorten luontoyhteyden rakentajana (Paavo Heinonen & Riikka Puhakka, Ympäristökasvatus-lehti 1/2021)

Eväitä tulevaisuuden kohtaamiseen (Anja Kuhalampi, blogi 14.2.2021)

Kuka suojelee kiusattua? (Anja Kuhalampi, blogi 17.2.2021)

Humanistisen yrittäjyyskasvatuksen -kirppupeli

Humanismia yrittäjyyskasvatukseen

Talous ja nuoret -säätiön kanssa valmistetut materiaalit perusasteelle saatiin muokattua sähköisesti täytettäviksi. Oppilaat pääsevät jatkossa täyttämään tehtävät eri oppiaineisiin verkossa ja voivat ladata tehtävät sähköpostiinsa ja lähettää kyseisten aineiden opettajille.

Outward Bound Finlandin tutkimus-, kirjallisuus- ja videomateriaalia

Onko seikkailukasvatuksella nyt etsikkoaikanasa?

Kokemuksellisuuden hyödyntäminen soveltavassa liikunnanopetuksessa oppilaan voimaantumisen näkökulmasta

Kulttuuri pidentää ikää?

Liikunnanmuutos

Paikannuksia – tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseentaidekasvatusymparistohuolenaikakaudella

Mikä sinusta tulee isona

Taidekasvatus ymparistohuolen aikakaudella

Paikannuksia -tulkintoja maahanmuuttajanuorten pajoista

Tässä mä olen

Nuorisobarometri

Tulossa myöhemmin tänä vuonna:

Hakoköngäs, E. & Puhakka, R. (hyväksytty). Happiness from Nature? Adolescents’ Conceptions of the Relation Between Happiness and Nature in Finland. Leisure Sciences.

Hakoköngäs, E. & Tähtinen U. (julkaisematon käsikirjoitus). Adolescents’ social conceptions of future. A social representations approach.

 

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen materiaalia

Tässä mä olen

Mun juttu -dokumenttivideo

Taideyliopiston toimintaa

Kierrätysdesign-paja

Renlundin museo – ekososiaalisia menetelmiä

Vierumäen toteutuksia

Melontaretki

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram