LUODE-hanke

Hankkeeseen liittyvää tutkimusta

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Kasvun maisemia – Uusia näköaloja nuorten kanssa työskentelyyn

Humanismia yrittäjyyskasvatukseen

Outward Bound Finlandin tutkimus-, kirjallisuus- ja videomateriaalia

Onko seikkailukasvatuksella nyt etsikkoaikanasa?

Kokemuksellisuuden hyödyntäminen soveltavassa liikunnanopetuksessa oppilaan voimaantumisen näkökulmasta

Kulttuuri pidentää ikää?

Liikunnanmuutos

Paikannuksia – tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseentaidekasvatusymparistohuolenaikakaudella

Mikä sinusta tulee isona

Taidekasvatus ymparistohuolen aikakaudella

Paikannuksia -tulkintoja maahanmuuttajanuorten pajoista

Tässä mä olen

Nuorisobarometri

Mun juttu – meidän tulevaisuus -hankkeen materiaalia:

 

Tässä mä olen

Mun juttu -dokumenttivideo

Taideyliopiston toimintaa

Kierrätysdesign-paja

Renlundin museo – ekososiaalisia menetelmiä

Vierumäen toteutuksia

Melontaretki

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

Facebook Twitter  Instagram