LUODE-hanke

Tavoitteet ja toimenpiteet

1) Kehitetään yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä ja liitetään uudenlainen yrittäjyyskasvatuksen pedagoginen malli osaksi luonnon, liikunnan, taiteen ja median menetelmiä.

2) Organisoidaan luonto-, liikunta-, taide-, media ja yrittäjyyskasvatuspilotteja ja niiden yhdistelmiä, joissa opitaan tulevaisuuden työelämän metataitoja sekä tuotetaan pilottien pohjalta työelämän tutustumiseen soveltuvia paketteja.

3) Kootaan työelämään tutustumispakettien suunnitteluun osallistuvat tahot yhdessä Lahden kaupungin sivistystoimen kanssa: pilottikoulut, opinto-ohjaajat, organisaatiot, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat.

4) Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja arvioidaan pilottitoiminnan sekä yrittäjyyskasvatuksen vaikutusta nuorten hyvinvointiin, elämänhallintaan, työ- ja opiskelumotivaatioon ja ammatinvalintasuunnitelmiin. 

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram