Lahden Yliopistokampuksen gradukiihdyttämö

Miksi Gradukiihdyttämö?

 

Päijät-Häme tarvitsee lisää osaamista ja asukkaita, koulutettuja osaajia työntekijöiksi ja yrittäjiksi. Vahvojen ja työllistävien teollisuus- ja palvelutoimialojen ohella Päijät-Häme tarvitsee maisteritutkinnon suorittaneita  osaajia perinteiset toimialarajat ylittävillä uusilla kasvualoilla, joista yksi on kiertotalous.

Ydinkysymys kuuluukin: ”Millä veto- ja pitovoimatekijöillä Lahti pystyy houkuttelemaan korkeakouluopiskelijoita opiskelemaan, asumaan ja työllistymään alueelle?”

Yksi vastaus kysymykseen on Lahden Yliopistokampuksen Gradukiihdyttämö. 

 

 

Hankkeen päätavoitteet

 

Hankkeen päätavoitteena on luoda ja pilotoida Gradukiihdyttämö-toimintamalli, jonka avulla vauhditetaan opiskelijoiden sujuvaa siirtymää osaajiksi paikalliseen työelämään.

Gradukiihdyttämö-toimintamallin avulla:

  • saamme kiinnitettyä maisterivaiheen opiskelijoita tekemään opinnäytteensä täkäläisiin yrityksiin. Samalla syntyy lopputöitä, joista yritykset hyötyvät ja joiden aiheista on sovittu yhdessä yritysten kanssa
  • edistämme valmistuvien opiskelijoiden asettumista alueelle
  • lisäämme yritysten ymmärrystä, osaamista ja osallistumista yliopistoyhteistyöhön
  • tuotamme kaupungille tietoa tekijöistä, joilla osaajia houkutellaan Lahden alueelle

 

Briefly in English

Päijät-Häme needs more skilled, educated workforce: skilled workers, residents and entrepreneurs in the region. Along with strong and employing industry and service industries, Päijät-Häme needs workers who have completed master degrees in new growth areas, such as circular economy.

According to municipal migration-related studies, municipalities that are able to offer hard attraction  factors such as studying and jobs, as well as soft attraction factors such as attractive atmosphere, good leisure and recreational opportunities, benefit from migration and are able to attract new residents. The core question is, by what factors can Lahti be able to attract university students to study, live and work in the region?

The main goal of the project is to create and pilot the Urban Growth Activity Model, which will accelerate the completion of the Master’s degree and the smooth transition of students to the local working life. The operating model significantly changes the way and depth of cooperation between companies and students in the Päijät-Häme area.

The students of Lappeenranta University of Technology and the University of Helsinki will be attached to Lahti business life during the studies, which will require the creation of completely new career guidance elements. The business model helps to make university and business co-operation more systematic, while understanding the need for companies’ skills to grow.

 

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

Facebook Twitter  Instagram