OHJAUSRYHMÄ JA JOHTORYHMÄ

Ohjausryhmä

Jäsenet

Rehtori Jari Niemelä (Helsingin yliopisto), pj.
Rehtori Juha-Matti Saksa (LUT-yliopisto)
Vararehtori Antti Ahlava (Aalto-yliopisto)
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen (Lahden kaupunki)

Asiantuntijat

vararehtori Hanna Snellman (Helsingin yliopisto), suunnittelujohtaja Jussi Karvinen (Helsingin yliopisto), provost Liisa-Maija Sainio (LUT-yliopisto), professori Tuomo Uotila (LUT-yliopisto), pääsihteeri Minna-Maija Salomaa (Lahden Yliopistokampus, sihteeri)

 

Johtoryhmä

Johtoryhmä vastaa Yliopistokampuksen toiminnallisesta johtamisesta ja toiminnan seurannasta. Johtoryhmän jäsenet edustavat yliopistoja ja Lahden kaupunkia. Jokainen Yliopistokampuksen sopijapuolena oleva yliopisto nimeää johtoryhmään jäsenen ja hänelle varajäsenen. Lahden kaupunki nimeää yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Jäsenet

Koulutusohjelman johtaja Sirkku Manninen (Helsingin yliopisto), puheenjohtaja
Provost Liisa-Maija Sainio (LUT-yliopisto)
Kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho (Lahden kaupunki)
Pääsihteeri Minna-Maija Salomaa (Lahden Yliopistokampus), esittelijä
Asiantuntija Mari Merenluoto (Lahden Yliopistokampus), sihteeri

Pysyvät asiantuntijat

Rehtori Turo Kilpeläinen (LAB-ammattikorkeakoulu)
Kehityspäällikkö Henna Eskonsipo-Bradshaw (Lahden kaupunki)

Varajäsenet

Professori Arto Haapala (Helsingin yliopisto)
Professori Tuomo Uotila (LUT-yliopisto)
Kehitysjohtaja Tomi Tura (LADEC / Lahden kaupunki)

 

 
 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram