OHJAUSRYHMÄ JA JOHTORYHMÄ

Lahden Yliopistokampukse ohjausryhmä

Jäsenet

Vararehtori Jouni Hirvonen (Helsingin yliopisto), puheenjohtaja
Kaupunginjohtaja Mika Mäkinen (Lahden kaupunki)
Rehtori Turo Kilpeläinen (LAB-ammattikorkeakoulu)
Rehtori Juha-Matti Saksa (LUT-yliopisto)

Asiantuntijat

Elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw (Lahden kaupunki)
Strategiajohtaja Janne Hokkanen (LUT-yliopisto)
Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen (Helsingin yliopisto)
Pääsihteeri Minna-Maija Salomaa (Lahden Yliopistokampus, sihteeri)

Johtoryhmä

Johtoryhmä vastaa Yliopistokampuksen toiminnallisesta johtamisesta ja toiminnan seurannasta. Johtoryhmän jäsenet edustavat yliopistoja ja Lahden kaupunkia. Jokainen Yliopistokampuksen sopijapuolena oleva yliopisto nimeää johtoryhmään jäsenen ja hänelle varajäsenen. Lahden kaupunki nimeää yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Jäsenet

Strategiajohtaja Janne Hokkanen (LUT-yliopisto), puheenjohtaja
Yliopistonlehtori Sirkku Manninen (Helsingin yliopisto)
Kehityspäällikö Henna Eskonsipo-Bradshaw (Lahden kaupunki)
Pääsihteeri Minna-Maija Salomaa (Lahden Yliopistokampus), esittelijä
Asiantuntija Kaisa Vuorivirta (Lahden Yliopistokampus), sihteeri

Pysyvät asiantuntijat

Kehittämisjohtaja Juha Hertsi (Päijät-Hämeen liitto)
Suunnittelujohtaja Jussi Karvinen (Helsingin yliopisto)
TKI-johtaja Kati Peltonen (LAB-ammattikorkeakoulu)

Varajäsenet

Professori Arto Haapala (Helsingin yliopisto)
Kehitysjohtaja Maijastina Setälä (Lahden kaupunki)
Toimitusjohtaja Tomi Tura (Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy)
Professori Tuomo Uotila (LUT-yliopisto)

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram