OHJAUSRYHMÄ JA JOHTORYHMÄ

Ohjausryhmä

Jäsenet

Vararehtori Tom Böhling (Helsingin yliopisto), pj.
Rehtori Juha-Matti Saksa (LUT-yliopisto)
Erityisasiantuntija Sanna-Katri Rautava (Aalto-yliopisto)
Kaupunginjohtaja Pekka Timonen (Lahden kaupunki)

Asiantuntijat

vararehtori Hanna Snellman (Helsingin yliopisto), suunnittelujohtaja Jussi Karvinen (Helsingin yliopisto), strategiajohtaja Janne Hokkanen (LUT-yliopisto),  pääsihteeri Minna-Maija Salomaa (Lahden Yliopistokampus, sihteeri)

 

Johtoryhmä

Johtoryhmä vastaa Yliopistokampuksen toiminnallisesta johtamisesta ja toiminnan seurannasta. Johtoryhmän jäsenet edustavat yliopistoja ja Lahden kaupunkia. Jokainen Yliopistokampuksen sopijapuolena oleva yliopisto nimeää johtoryhmään jäsenen ja hänelle varajäsenen. Lahden kaupunki nimeää yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Jäsenet

Strategiajohtaja Janne Hokkanen (LUT-yliopisto), puheenjohtaja
Koulutusohjelman johtaja Sirkku Manninen (Helsingin yliopisto)
Kehityspäällikö Henna Eskonsipo-Bradshaw (Lahden kaupunki)
Pääsihteeri Minna-Maija Salomaa (Lahden Yliopistokampus), esittelijä
Asiantuntija Kaisa Vuorivirta (Lahden Yliopistokampus), sihteeri

Pysyvät asiantuntijat

TKI-johtaja Kati Peltonen (LAB-ammattikorkeakoulu)

Varajäsenet

Professori Arto Haapala (Helsingin yliopisto)
Professori Tuomo Uotila (LUT-yliopisto)
Kehitysjohtaja Tomi Tura (LADEC / Lahden kaupunki)

 
 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram