LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampuksella yliopistot tekevät monialaista, kansainvälisen tason tutkimusta ja antavat opetusta. Yliopistokampus toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä edistää toiminnallaan alueen kehittymistä.

Lahden Yliopistokampus profiloituu tutkimukseen ja kehittämistoimintaan, jolla tähdätään kaupunkiympäristöjen ja niiden elinkeinoelämän kehittymisen tukemiseen. Yliopistoille yhteisiä teemoja Lahdessa ovat ympäristö ja kestävyys sekä yrittäjyys.

Helsingin yliopisto
LUT-yliopisto
Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö

Yliopistokampuksen kirjastona toimii Korkeakoulukirjasto.

Yliopistokampuksen yhteistyöstä vastaavat ohjausryhmä ja johtoryhmä.

Käytännön toimintaa koordinoi Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö pääsihteerin johdolla. Yhteistyöryhmä toimii koordinaatioyksikön apuna.

 

 

Avainlukuja vuodelta 2017

Rahoitus 9,1 M€

Henkilökunta 119, professuureja 11

Valmistuneita:

Kandidaattia

Maisteria/diplomi-insinööriä

Tohtoria

Avoimen yliopiston opiskelijoita 151

Täydennyskoulutusopiskelijoita 554

Tutkimusjulkaisuja 158

 

Katsaus Lahden Yliopistokampuksen toimintaan  2017

Katsaus Lahden Yliopistokampuksen toimintaan 2016

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Tietoportti, Saimaankatu 11, 15140 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME