LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Lahden Yliopistokampus

Lahden Yliopistokampuksella yliopistot tekevät monialaista, kansainvälisen tason tutkimusta ja antavat opetusta. Yliopistokampus toimii vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä edistää toiminnallaan alueen kehittymistä.

Lahden Yliopistokampus profiloituu tutkimukseen ja kehittämistoimintaan, jolla tähdätään kaupunkiympäristöjen ja niiden elinkeinoelämän kehittymisen tukemiseen. Yliopistoille yhteisiä teemoja Lahdessa ovat ympäristö ja kestävyys sekä yrittäjyys.

Helsingin yliopisto
LUT-yliopisto
Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö

Yliopistokampuksen kirjastona toimii Korkeakoulukirjasto.

Yliopistokampuksen yhteistyöstä vastaavat ohjausryhmä ja johtoryhmä.

Käytännön toimintaa koordinoi Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö pääsihteerin johdolla. Yhteistyöryhmä toimii koordinaatioyksikön apuna.

 

 

Avainlukuja vuodelta 2018

Rahoitus 9,3 M€

Henkilökunta 126, professuureja 14

Valmistuneita:

Kandidaattia

Maisteria/diplomi-insinööriä

Tohtoria

Avoimen yliopiston opiskelijoita 192

Täydennyskoulutusopiskelijoita 706

Tutkimusjulkaisuja 189

 

Katsaus Lahden Yliopistokampuksen toimintaan 2018

Katsaus Lahden Yliopistokampuksen toimintaan 2017

Katsaus Lahden Yliopistokampuksen toimintaan 2016

[recent_products per_page="12" orderby="menu_order" columns="0" category="" order="ASC"]

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME