LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Ammattikorkeakouluyhteistyö

 

Lahden Yliopistokampuksen yliopistot ja alueella toimivat ammattikorkeakoulut muodostavat päijäthämäläisen korkeakouluyhteisön, jolla on Lahdessa pitkät yhteistyöperinteet. Käytännön yhteistyö alkoi vuonna 1996 perustetun korkeakoulutyöryhmän toiminnasta.

Korkeakoulut edistävät yritysyhteistyön vahvistumista, opiskelijayrittäjyyttä ja yrittäjyyden ekosysteemin syntymistä alueelle. Korkeakoulut ovat aktiivisesti mukana rakentamassa rohkeaa ympäristökaupunkia ja  älykkään erikoistumisen maakuntaa, jonka kärkiä ovat kiertotalous, muotoilu sekä tapahtuma- ja hyvinvointimatkailu.  Osaamisen uudistamista tuetaan digitaalisen pedagogiikan kehittämisellä ja käyttöönotolla.

Korkeakoulut tekevät yhteistä viestintää, järjestävät tapahtumia ja tarjoavat yhteisiä palveluita, kuten korkeakoulukirjasto, tenttipalvelut, tieto- ja neuvontapalvelut, studyinlahti.fi-verkkopalvelu.  Korkeakoulut tekevät paljon sidosryhmäyhteistyötä yhdessä. Toimintaa suuntaavat omien strategioiden ohella muun muassa Lahden kaupungin strategia, Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia sekä Päijät-Hämeen strategia ja maakuntaohjelma. Verkostomaisen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa ja kasvua sekä tukea alueen kansainvälistymistä.

Yiopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat lakisääteiset tehtävänsä.

Hyvällä yhteistyöllä korkeakoulut pystyvät parhaiten palvelemaan ympäröivää yhteiskuntaa ja saavuttamaan synergiaetuja, jotka koituvat kaikkien hyödyksi.

 

LUT-korkeakoulut

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu muodostavat kolmen autonomisen korkeakoulun konsernin. Joulukuussa 2017 perustetussa konsernissa LUT on emoyhtiö ja ammattikorkeakoulut tytäryhtiötä. Konserniyhteistyön tarkoituksena on, että kaikki hyötyvät yhteisestä tekemisestä. LUT-korkeakoulut


Korkeakoulutyöryhmä

Työryhmässä käsitellään korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, koulutuksen sekä muun alueellisen yhteistyön ajankohtaisia asioita. Lisäksi toiminnassa on lukuisia temaattisia työryhmiä.

 

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram