PLANETAARISEN TERVEYDEN OPINTOTARJOTIN

Planetaarisen terveyden opintotarjotin

Mitä välineitä tiede ja tutkimus tarjoavat ympäristö- ja terveyshaasteiden ratkaisemiseen?  

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulun avoin korkeakoulu ja HY+ ovat koonneet yhteiselle opintotarjottimelle planetaarisen terveyden teemoihin liittyviä kursseja. Planetaarinen terveys tarkoittaa ihmisen ja luonnon terveyttä ja niiden yhteyttä. Tutkimustiedon mukaan nämä ovat selvästi riippuvaisia toisistaan ja niitä voidaan parantaa pitkälti samoin keinoin. Yksinkertainen esimerkki on työmatkan kävely: se on päästötöntä ja edistää terveyttä. 

Ympäristöosaamisestaan tunnetulla Lahden seudulla planetaarisen terveyden merkitys on tunnistettu ja käynnissä on Päijät-Hämeen terveys- ja ympäristötavoitteet yhdistävä Luontoaskel terveyteen -ohjelma.

Tarjottimelle kootut kurssit sopivat kaikille ympäristöstä tai terveydestä kiinnostuneille. Opintoja on tarjolla seuraavista teemoista:

Ympäristö ja talous
Kiertotalous ja kestävä kehitys
Ympäristö eri tieteiden näkökulmista
Terveys ja hyvinvointi

Lahti Ympäristöpääkaupunki 2021 logo

Aloita johdantokurssilta Ymmärrä ympäristöä – johdatus ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kurssin puheenvuoroissa paikalliset asiantuntijat avaavat ympäristöalaa ja kestävää kehitystä eri näkökulmista.  Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ tuotti kurssin osana Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelmaa ja se on kaikille avoin ja maksuton myös vuoden 2023 ajan.

Siirry tästä johdantokurssille

Opintotarjottimen kurssit toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Opintosuorituksille on mahdollista hakea hyväksilukemista mikäli myöhemmin jatkat opintojasi tutkintotavoitteisesti. Tarkemmat tiedot  ilmoittautumisesta ja opintojen suorittamisesta löydät opetusta järjestävän oppilaitoksen sivulta ja kurssitiedoista. Avoin korkeakouluopetus on pääsääntöisesti maksullista. Opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Katso ilmoittautumisaika ja kurssin kesto kurssitiedoista. Lista päivittyy vuoden aikana.

 

YMPÄRISTÖ JA TALOUS

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Materiaalikatselmus, 5 op

Opintojaksolla perehdytään Motivan materiaalikatselmusmallin periaatteisiin ja toteutukseen. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

KIERTOTALOUS  JA KESTÄVÄ KEHITYS

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Ilmastonmuutoksen hillitseminen materiaali- ja valmistustekniikan keinoin

LUT-yliopisto tarjoaa osana Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa hanketta avoimen yliopiston joustavina etäopintoina opintojaksoja, jotka tukevat työelämän nopeaa tarvetta vetyteknologiaosaamisen lisäämisessä materiaali- ja valmistustekniikan keinoin. Opintojen kautta osallistuja saa kokonaiskuvan ilmastomuutokseen vaikuttavista eri tekijöistä. LUT-yliopisto
Kiertotalous.nyt, 3 op Kurssilla mm. muodostat kokonaiskuvan kiertotaloudesta ja ymmärrät sen perusperiaatteet. Lisäksi ymmärrät nykyisen resurssien kulutuksen ongelmat ja kuinka kiertotalous voi auttaa ratkaisemaan näitä ongelmia. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 
Johdatus purkualaan, 5 op Opintojakso on johdatus purkualaan. Opintojakso sivuaa myös teemoja vastuullinen liiketoiminta, kertotalous ja kestävä kehitys. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Rakentamisen muovit osana kiertotaloutta, 2 op

Tällä kurssilla opit mitä lainsäädäntöä ja tavoitteita muovien kierrätykseen liittyy sekä mitä kalvomuoveja rakentamisen arvoketjussa käytetään ja miten ne kierrätetään.

LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

YMPÄRISTÖ ERI TIETEIDEN NÄKÖKULMASTA 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Ekologian perusteet, 5 op


Kurssilla opiskelija saa vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä ekologiassa tutkitaan? Entä miten vesi- ja maaekosysteemit eroavat toisistaan? Miten ilmastonmuutos vaikuttaa ekosysteemeihin?

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 
The art of leading yourself, 3 op In this course students build self-awareness, identify dreams and find new effective ways to plan successful future. LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK

Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio, 5 op

Kurssilla käsitellään mm. eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteita sekä työhyvinvointia osana vastuullista liiketoimintaa.

LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK
Kansanravitsemus, 5 op (verkkotentti)

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

  • määritellä ravitsemustieteen peruskäsitteitä
  • kuvata ja ymmärtää ravitsemustieteen ja ruoankäytön historiaa
  • selittää, miten tutkitaan ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
  • kuvata ja arvioida yksilöiden ja yhteisöjen ruoankäyttöön vaikuttavia tekijöitä
  • kuvata ja arvioida suomalaisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja ravitsemushaasteita elämänvaiheittain.
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 
Ravitsemustiede terveyttä edistämässä, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää ravintoaineiden ja kuidun merkityksen terveyteen vaikuttavina tekijöinä
  • hahmottaa ruoansulatuksen ja energia-aineenvaihdunnan perusteet
  • perehtyy myös ravitsemussuosituksiin ja ravitsemukseen liittyviin tyypillisiin haasteisiin
  • oppii ymmärtämään erilaisten ruokavalioiden sekä elämänvaiheiden vaikutuksen ravintoaineiden saantiin sekä ravintolisävalmisteiden tarpeeseen.
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

Facebook Twitter  Instagram