NÄKÖKULMIA YMPÄRISTÖKYSYMYKSIIN

Näkökulmia ympäristökysymyksiin -opintotarjotin

Mitä välineitä tiede ja tutkimus voivat tarjota ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen?  

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, LAB-ammattikorkeakoulun avoin korkeakoulu sekä LUT -yliopiston avoin yliopisto ovat koonneet yhteiselle opintotarjottimelle ympäristöalan kursseja. Kurssit sopivat niin alan opintoja harkitsevalle kuin alalla toimiville ammattilaisille sekä kaikille aihealueesta kiinnostuneille. Opintoja on tarjolla seuraavista teemoista:

Ympäristö ja talous
Kiertotalous
Ympäristö eri tieteiden näkökulmista
Ympäristö, arvot ja etiikka
Kestävä kehitys

Valitse omasi alla olevasta taulukosta, tutustu ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin ja syvennä osaamistasi!  

Lahti Ympäristöpääkaupunki 2021 logo

Aloita johdantokurssilta Ymmärrä ympäristöä – johdatus ympäristöalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Kurssin puheenvuoroissa paikalliset asiantuntijat avaavat ympäristöalan ja kestävän kehityksen osaamista eri näkökulmista. Kurssi on avoin ja vuonna 2021 maksuton kaikille aiheesta kiinnostuneille. Se on osa Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -ohjelmaa ja sen on toteuttanut Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Siirry tästä johdantokurssille

Opintotarjottimen kurssit toteutetaan pääsääntöisesti verkko-opintoina. Opintosuorituksille on mahdollista hakea hyväksilukemista mikäli myöhemmin jatkat opintojasi tutkintotavoitteisesti. Tarkemmat tiedot  ilmoittautumisesta ja opintojen suorittamisesta löydät opetusta järjestävän oppilaitoksen sivulta ja kurssitiedoista. Avoin korkeakouluopetus on pääsääntöisesti maksullista. Opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Vielä ehdit kevään kursseille! Katso ilmoittautumisaika ja kurssin kesto kurssitiedoista. Lista päivittyy vuoden aikana.

 

YMPÄRISTÖ JA TALOUS

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 
Ympäristövaikutusten arviointi 5 op  Kurssilla perehdytään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteisiin ja sen taustalla olevaan lainsäädäntöön.  Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 
Bioeconomy 5 op (master-level)  The course deals with various perspectives of bioeconomy and sustainable business.  LUT Avoin yliopisto 
Introduction to Business and Sustainability 3 op (bachelor-level)  Basics of sustainable business and management, strategic corporate responsibility. Identifying the sectors of responsible business operations. Basics of corporate ethics. Informing of and reporting on corporate responsibility issues to the stakeholders. Reporting of corporate social responsibility. The course is related to sustainability.  LUT Avoin yliopisto 
Cost-benefit analysis  5 op
Microeconomic foundations of CBA (compensating variation, equivalent variation, Potential Pareto Improvements, Consumer surplus, Producer surplus and Government surplus), valuing changes in the primary markets and in the secondary markets, benefit transfer, valuing health effects, discounting, social discount rate, dealing with uncertainty, distributional aspects, climate change and CBA. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

KIERTOTALOUS 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 
Kiertotalous. nyt 3 op
 
Oivalluksilla kohti kestävää kehitystä – tutki, pohdi, keskustele, vaihda mielipiteitä.  Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 
Tekstiilit ja muovit kiertotaloudessa 5 op (tulossa)
Kurssilla tarkastellaan yleisimpien tekstiilikuitujen ja muovimateriaalien käyttökohteita, ympäristövaikutuksia ja kierrätystä.  LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK 
Rakennuspurkujätteen kierrätys 5 op (tulossa) Kurssilla perehdytään rakennuspurkuprosessiin kiertotalouden näkökulmasta.   LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK 

YMPÄRISTÖ ERI TIETEIDEN NÄKÖKULMASTA 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Maailman ympäristöongelmat ja niiden ratkaiseminen 5 op 

 

Mitkä tekijät vaikuttavat ympäristöongelmien ratkaisemisen onnistumiseen/epäonnistumiseen ja miten niitä tulisi arvioida eri näkökulmista?  Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

Solutions.now Project course 5 op

 

Climate change, depleting natural resources, pollution and urbanization pose some of the greatest challenges in the history of humankind. Good solutions are needed now! 

LAB-ammattikorkeakoulun avoin AMK 

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

 (yhteistyössä HY, Turun AMK ja Metropolia AMK) 

SystemsChange.now 5 op Introduction to systems thinking and basic concepts. The Earth system. Human systems and Climate Change. Ways of making change. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Monitieteinen ympäristötutkimus 5 op Luennot kattavat luonnon- ja yhteiskuntatieteiden sekä humanististen tieteiden ympäristötutkimuksen menetelmiä, tuloksia, teorioita ja lähestymistapoja. Perehdyt oman kiinnostuksesi mukaan valitsemiesi tieteenalojen ympäristötietoon. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä 5 op Kurssilla harjoitellaan erilaisten ympäristönsuojelun kenttään liittyvien näkökulmien kytkemistä yhteen ja kokonaiskuvan muodostamista yleisellä systeemisellä tasolla. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

YMPÄRISTÖ, ARVOT JA ETIIKKA 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Ympäristöahdistus: tieteidenvälisiä näkökulmia, kevät 2021 

 

Mitä ympäristö- ja ilmastoahdistus on ja kuinka sitä voisi lievittää? Kurssilla tutustut aiheeseen monitieteellisestä näkökulmasta.  Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

Ympäristöestetiikan perusteet 5 op  

 

Kurssin keskeisin kysymys on, mikä on ympäristökohteiden erityisluonne esteettisen kokemuksen kohteena? Kysymystä lähestytään mm. luonnonestetiikan, rakennettujen- ja kulttuuriympäristöjen estetiikan ja arjen estetiikan näkökulmien kautta. 

 

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 
Kaupunkiestetiikka 5 op Minkälaisia ovat urbaaneihin ympäristöihin liittyviä kauneuskäsitykset ja -arvot? Entä mitkä asiat vaikuttavat esteettiseen kokemukseemme? Kurssin painopiste on kaupunkiestetiikan nykytutkimukseen perehtymisessä sekä kaupunkifilosofian laajemman kentän esittelyssä. Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 

KESTÄVÄ KEHITYS 

Kurssi  Kuvaus  Toteuttaja 

Climate Action – Solutions for Carbon Neutral Transport 2 op (MOOC) 

 

LUTin ilmasto-MOOC käsittelee ratkaisukeskeisesti pyrkimystä hiilineutraaliin liikenteeseen.  

Hiilijalanjäljen korostamisen sijaan kurssilla tuodaan esille hiilikädenjälkiä, eli LUTissa kehitettyjä ratkaisuja hiilineutraalin liikenteen saavuttamiseksi. 

Kurssi järjestetään englanniksi ja sen voi suorittaa itsenäisesti omalla aikataululla. 

LUT Avoin yliopisto 
Introduction to Sustainable System Transition 3 op (bachelor-level)  Upon completion of the course student is expected to be able to name and recognize connections between global environmental change and sustainability, to understand and explain the basic ideas of systems thinking and how it has changed environmental management approach, and to describe themain premises of socio-technical transitions.  LUT Avoin yliopisto 
The Food-Energy-Water Nexus 6 op (master-level)  Systems thinking and social-ecological systems approaches. Food, energy and water systems and their connectivity. Food security, energy security, water security.  LUT Avoin yliopisto 
Grand Challenges of Sustainability 6 op (master-level) 

• Planetary boundaries 

• Social and cultural grand challenges 

• Co-creation for synergistic solutions 

• Enabling sustainability transformation 

LUT Avoin yliopisto 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

Facebook Twitter  Instagram