Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Yleisöluento: Uhat, epäilyt ja ratkaisut

31.10.2013 klo 17:00 - 19:00

Fellmannia, Lahti
Syksyn Studia Generalia -luentosarjan aiheena on Muuttuva ilmasto.

Helsingin yliopistolla järjestettävät luennot esitetään myös Fellmanniassa sekä verkossa suorina lähetyksinä ja jälkikäteen.

31.10. Uhat, epäilyt ja ratkaisut

Professori Atte Korhola: Loppuuko ilmastokeskusteluista happi?

Dosentti Hannele Cantell: Voinko itse vaikuttaa?

Tilaisuuden puheenjohtaja: Professori Laura Kolbe

Alla Hannele Cantellin johdanto aiheeseensa

VOINKO ITSE VAIKUTTAA?

Dosentti, yliopistonlehtori Hannele Cantell toimii opettajankouluttajana Helsingin yliopiston opetta-jankoulutuslaitoksella. Hän on Suomen Ilmastopaneelin jäsen ja edustaa paneelissa käyttäytymis-tieteitä.

Hannele Cantell on tutkinut ympäristöasioiden oppimista ja opettamista kaikenikäisten ihmisten nä-kökulmista pienistä lapsista aikuisiin. Parhaillaan hän tutkii sitä, miten monimutkaisia ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta, kannattaa opiskella monitieteisesti siten, että syntyy kokonaisvaltainen kuva ilmiöstä.

Hannele Cantellin näkökulma ilmastonmuutokseen ei niinkään liity ilmastoon ilmiönä, vaan ihmisten toimintaan muuttuvassa ilmastossa.

– Olen kiinnostunut siitä, miten ilmastoasioita opitaan ja miten niitä kannattaisi opettaa.

– Luennolla tarkastelen erityisesti ympäristövaikuttamista, joka on ympäristöoppimisen keskeinen tavoite. Ympäristövaikuttamisella tarkoitan monenlaisia toimia lähtien yksittäisen ihmisen arkisista teoista päätyen laajempiin yhteiskunnallisiin ja rakenteellisiin toimenpiteisiin. Erityisesti pohdin ih-misten ympäristövastuullista käyttäytymistä ja sitä, mikä saa ihmisen toimimaan tai toisaalta, mikä estää toiminnan.

Hannele Cantellin mielestä on olennaista ymmärtää ilmastonmuutokset pitkällä aikavälillä. Saman-aikaisesti on tarpeen hahmottaa nykyisen ilmastonmuutoksen voimakkuus ja merkitys. Tässä yh-teydessä ei voi tarkastella ainoastaan ilmastoa ja sen muuttumista, vaan ympäristöä sekä yhteis-kunnallista ja tuotantotaloudellista muutosta laajemminkin. Tämä kehitys ilmenee voimakkaasti ku-luttamisen ja luonnonvarojen käytön lisääntymisenä.

– Luentoni keskeinen teema on ympäristöasioihin vaikuttaminen. Kysymyksiä, joihin pyrin vastaa-maan, ovat:

1. Mikä motivoi ihmisiä toimimaan ympäristövastuullisesti?

2. Miksi moni ei toimi, vaikka tietää miten tulisi toimia?

3. Miksi juuri ilmastonmuutos ei synnytä joukkoliikettä samoin kuin vaikkapa lastensairaalan perustamishanke?

4. Riittävätkö arkiset teot, vai tarvitaanko voimakkaampia toimia?

5. Mikä on oikeanlaista ympäristövaikuttamista? Sysätäänkö vastuu yksityisille kuluttajille, vai pitäisikö vaikuttaa enemmän rakenteisiin?

– Keskeistä on tuoda esiin monenlaisia ympäristövaikuttamisen tapoja. Olennaista on myös se, että ilmastovaikuttaminen ymmärretään osaksi laajempaa ympäristövastuullista käyttäytymistä. Keskei-senä viestinä on myös kannustaa ihmisiä toimimaan, vaikka tekojen seuraukset eivät aina näy välittömästi.

– –  – – –

Studia Generalia -tilaisuudet videoidaan. Niitä voi seurata suorina lähetyksinä ja jälkikäteen verkko-osoitteessa: www.helsinki.fi/videot. Tallenteet ovat myös Yle Areenassa: http://areena.yle.fi/tv/studia-generalia.

Studia Generalia -luentosarjat toteuttaa Helsingin yliopiston Avoin yliopisto yhteistyössä Unigrafian kanssa. Tervetuloa!

Lisätietoja luentosarjasta: www.helsinki.fi/avoin/studiageneralia

 

Luentosarja on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!

Tiedot

Päivämäärä:
31.10.2013
Aika:
17:00 - 19:00