TUTKIMUS

Professuurit

 

Helsingin yliopiston Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmassa on Lahdessa neljä professuuria: Martin Romantschuk (ympäristöbiotekniikka), Heikki Setälä (kaupunkiekosysteemitutkimus) ja Stephan Pflugmacher Lima (akvaattinen ekotoksikologia). Neljäs professuuri on täyttövaiheessa (9/2019). Lue lisää

Helsingin yliopiston Lahden yhteisössä työskentelee myös valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaaligerontologian apulaisprofessori Ilkka Pietilä yhteiskuntapolitiikan tieteenalalta

ja humanistisen tiedekunnan estetiikan professori Arto Haapala historian ja taiteiden tutkimuksen osastolta

LUT-yliopistolla Lahdessa työskentelevät seuraavat professorit: Vesa Harmaakorpi (tuotantotalous, erityisesti innovaatiojärjestelmät), Helinä Melkas (tuotantotalous, erityisesti palveluinnovaatiot), Timo Pihkala (johtaminen ja organisaatiot, erityisesti yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen), Hannu Rantanen (tuotantotalous, erityisesti teollisuustalous), Tuomo Uotila (tuotantotalous, erityisesti innovaatiojohtaminen), Helena Kahiluoto (kestävyystiede) ja Lassi Linnanen (kestävyystutkimus), Aino Kianto (tietojohtaminen) ja heidän lisäkseen apulaisprofessori Ville Uusitalo (kestävyystutkimus).

Lisäksi tutkimukseen ja opetukseen osallistuu useita muita suomalaisia ja ulkomaisia professoreita.

[recent_products per_page="12" orderby="menu_order" columns="0" category="" order="ASC"]

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME