TUTKIMUS

LUT-yliopiston tutkimustoiminta Lahdessa

 

LUT-yliopisto on toiminut Lahdessa vuodesta 1996 lähtien. Vuonna 2018 LUT:n Lahden alueyksikkö muuttui yliopiston toiseksi kampukseksi.Kaikilla yliopiston schooleilla (School of Energy Systems, School of Engineering Science, School of Business and Management) on vakituista toimintaa Lahdessa. Tällä hetkellä Lahdessa työskentelee yhdeksän LUT:n professoria tai apulaisprofessoria, 17 post doc-tutkijaa, 16 tohtoriopiskelijaa sekä diplomityön tekijöitä ja tukihenkilöitä.

LUT-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen painopistealoja Lahdessa ovat innovaatiotutkimus, yrittäjyystutkimus, suorituskyvyn johtamiseen liittyvä tutkimus, tietojohtaminen sekä kestävyystutkimus. Kansainvälisestikin LUT-yliopiston Lahden kampus tunnetaan esimerkiksi käytäntölähtöisestä innovaatiotutkimuksesta, osallistavien menetelmien ja tutkimusperustaisen teatterin tuomisesta organisaatioympäristöön, perheyrittäjyyden tutkimuksesta, ikääntyneiden hoito- ja hoivapalveluiden teknologian käytön ja sen vaikutusten tutkimuksesta, suorituskyvyn johtamisen tutkimuksesta sekä kiertotalouden ja ekologisen kestävyyden tutkimuksesta.

LUT-yliopiston Lahden tutkijat osallistuvat aktiivisesti kahteen yliopiston kuudesta poikkitieteellisestä tutkimusalustasta. Lahdessa työskentelevä professori Helinä Melkas johtaa käyttäjälähtöisyyttä ja pk-yritysten digitalisaatiota tarkastelevaa DIGI-USER – tutkimusalustaa (Smart Services for Digitalisation).  Lisäksi professori Hannu Rantasen tutkimusryhmä on mukana energiatehokkaaseen koneensuunnitteluun reaaliaikaisen simulaation keskittyvässä SIM-tutkimusalustassa (Sustainable product processes through simulation).

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on elinkeinoelämän ja julkisen sektorin toimintaedellytysten parantaminen.

Lisätietoja
http://www.lut.fi/lut-lahti

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Tietoportti, Saimaankatu 11, 15140 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.