PALVELUT

Palvelut yrityksille ja organisaatioille

 

 

Opiskelija avuksi: harjoittelijat, opinnäytetyöntekijät, projektikurssit

 

Lahden yliopistokampuksen yksiköt tarjoavat opiskelijoiden toteuttamaa yritysyhteistyötä. Yhteistyön tarkoitus on tuottaa lisäarvoa yrityksen tai yhteisön toiminnalle ja samalla mahdollistaa opiskelijalle oppimista aidossa oppimisympäristössä.

Opiskelijat voivat suorittaa yrityksissä opiskeluun kuuluvia harjoittelujaksoja tai tehdä opinnäytetyön yritykselle tai yhteisölle. Harjoittelu- tai opinnäytepaikasta voi ilmoittaa esim. Aarresaari-nimisessä palvelussa, se on yleisesti käytössä eri korkeakouluissa Suomessa ja Päijät-Hämeessä.

Opiskelijoiden osaamista voi hyödyntää myös opiskelijaprojektien muodossa. Projektien lähtökohtana ovat aina työelämän tarpeet ja projektin tavoitteista ja toteutustavoista sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa.

Järjestämme myös esim. Lappeenrannassa ja Helsingissä opiskeleville yliopisto-opiskeljoille ekskursioita Lahden seudulle, tutustumaan paikallisiin yrityksiin ja elinkeinoelämään.

 

 

LUMA-keskus

 

Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää aktiivisesti tiedekerhoja, leirejä ja tapahtumia, joiden tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin, mutta myös pitää yllä kaikkien maakuntalaisten kiinnostusta luonnontieteisiin ja niiden harrastamiseen ja oppimiseen. LUMA-keskus tekee yhteistyötä yritysten kanssa, jotta tulevaisuudessakin luonnontieteen ja teknologian aloilla on osaavia opiskelijoita ja työntekijöitä. Lue lisää

 

 

Tieteentekijät palveluksessasi: asiantuntijapalvelut ja  tutkimusyhteistyö

 

Lahden Yliopistokampuksella työskentelee eri alojen tutkijoita ja kehittäjiä, joita on mahdollista pyytää mukaan yhteistyöhankkeisiin- ja tutkimuksiin, luennoimaan ja tuomaan asiantuntemusta yrityselämän tarpeisiin.

 

Kumppaniksi tutkimusprojektiin

– Tutkimusprojekteissa perehdytään erityiskysymyksiin, jotka voivat tuottaa yrityksille uusia mahdollisuuksia kaupallistamiseen

–   Yrityksillä mahdollisuus osallistua tutkimusprojekteihin joko rahoittavina kumppaneina, jolloin ne pystyvät vaikuttamaan tutkimusteemoihin ja hyödyntämään tuloksia suoremmin, tai muulla yhteistyökumppanuudella, jolloin ne pystyvät seuraamaan tutkimuksen etenemistä ja tuomaan siihen tärkeänä pitämiään näkökulmia sovittavalla tavalla.

–  Tutkimusprojektien tulokset ovat aina julkisia.

 

Tilaustutkimukset

–   Yritykselle tai yritysryhmälle suoraan tehtävä tutkimusprojekti, jolloin tulokset ovat yrityksen omaisuutta.

Lue lisää tutkimustoiminnastamme

 

 

Tutkimus- ja laboratoriofasiliteetit

 

Laboratoriofasiliteetit

AlmaLab on erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvä Lahden ympäristökampuksella sijaitseva laboratoriokokonaisuus, josta löytyvät valmiudet monipuolisiin kemiallisiin, biologisiin, ja mikro- ja molekyylibiologisiin tutkimuksiin. Lue lisää

 

Soilia – maaperän, sedimenttien ja pinta- ja pohjavesien perus- ja soveltavan tutkimuksen keskus

Lahdessa sijaitseva, Pohjoismaiden ensimmäinen pilot-mittakaavan maaperäntutkimuskeskus Soilia tarjoaa ainutlaatuisen, todellisia olosuhteita vastaavan ympäristön maaperän, sedimenttien sekä pohja- ja pintavesien tieteelliselle perustutkimukselle, yritysten tuotekehitystoiminnassaan tarvitsemille soveltaville tutkimuksille sekä uusien kunnostusmenetelmien kehittämiselle. Lue lisää

[recent_products per_page="12" orderby="menu_order" columns="0" category="" order="ASC"]

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME