PALVELUT

Palvelut yrityksille ja organisaatioille

 

Opiskelija avuksi: harjoittelijat, opinnäytetyöntekijät, projektikurssit

Lahden yliopistokampuksen yksiköt tarjoavat opiskelijoiden toteuttamaa yritysyhteistyötä. Yhteistyön tarkoitus on tuottaa lisäarvoa yrityksen tai yhteisön toiminnalle ja samalla mahdollistaa opiskelijalle oppimista aidossa oppimisympäristössä.

Opiskelijat voivat suorittaa yrityksissä opiskeluun kuuluvia harjoittelujaksoja tai tehdä opinnäytetyön yritykselle tai yhteisölle. Harjoittelu- tai opinnäytepaikasta voi ilmoittaa esim. Aarresaari-nimisessä palvelussa, se on yleisesti käytössä eri korkeakouluissa Suomessa ja Päijät-Hämeessä.

Opiskelijoiden osaamista voi hyödyntää myös opiskelijaprojektien muodossa. Projektien lähtökohtana ovat aina työelämän tarpeet ja projektin tavoitteista ja toteutustavoista sovitaan kurssin vastuuopettajan kanssa.

Järjestämme myös esim. Lappeenrannassa ja Helsingissä opiskeleville yliopisto-opiskeljoille ekskursioita Lahden seudulle, tutustumaan paikallisiin yrityksiin ja elinkeinoelämään.

 

LUMA-keskus

Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää aktiivisesti tiedekerhoja, leirejä ja tapahtumia, joiden tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin, mutta myös pitää yllä kaikkien maakuntalaisten kiinnostusta luonnontieteisiin ja niiden harrastamiseen ja oppimiseen. LUMA-keskus tekee yhteistyötä yritysten kanssa, jotta tulevaisuudessakin luonnontieteen ja teknologian aloilla on osaavia opiskelijoita ja työntekijöitä. Lue lisää

 

Tieteentekijät palveluksessasi: asiantuntijapalvelut ja  tutkimusyhteistyö

Lahden Yliopistokampuksella työskentelee eri alojen tutkijoita ja kehittäjiä, joita on mahdollista pyytää mukaan yhteistyöhankkeisiin- ja tutkimuksiin, luennoimaan ja tuomaan asiantuntemusta yrityselämän tarpeisiin.

Kumppaniksi tutkimusprojektiin

– Tutkimusprojekteissa perehdytään erityiskysymyksiin, jotka voivat tuottaa yrityksille uusia mahdollisuuksia kaupallistamiseen

–   Yrityksillä mahdollisuus osallistua tutkimusprojekteihin joko rahoittavina kumppaneina, jolloin ne pystyvät vaikuttamaan tutkimusteemoihin ja hyödyntämään tuloksia suoremmin, tai muulla yhteistyökumppanuudella, jolloin ne pystyvät seuraamaan tutkimuksen etenemistä ja tuomaan siihen tärkeänä pitämiään näkökulmia sovittavalla tavalla.

–  Tutkimusprojektien tulokset ovat aina julkisia.

Tilaustutkimukset

–   Yritykselle tai yritysryhmälle suoraan tehtävä tutkimusprojekti, jolloin tulokset ovat yrityksen omaisuutta.

Lue lisää tutkimustoiminnastamme

 

Tutkimus- ja laboratoriofasiliteetit

 

Laboratoriofasiliteetit

AlmaLab on erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen keskittyvä Lahden ympäristökampuksella sijaitseva laboratoriokokonaisuus, josta löytyvät valmiudet monipuolisiin kemiallisiin, biologisiin, ja mikro- ja molekyylibiologisiin tutkimuksiin. Lue lisää

 

Soilia – maaperän, sedimenttien ja pinta- ja pohjavesien perus- ja soveltavan tutkimuksen keskus

Lahdessa sijaitseva, Pohjoismaiden ensimmäinen pilot-mittakaavan maaperäntutkimuskeskus Soilia tarjoaa ainutlaatuisen, todellisia olosuhteita vastaavan ympäristön maaperän, sedimenttien sekä pohja- ja pintavesien tieteelliselle perustutkimukselle, yritysten tuotekehitystoiminnassaan tarvitsemille soveltaville tutkimuksille sekä uusien kunnostusmenetelmien kehittämiselle. Lue lisää

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Tietoportti, Saimaankatu 11, 15140 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.