PALVELUT

Palvelut opiskelijoille

 

Opinnot

Lahdessa on tarjolla laaja kattaus yliopistollisia opintoja: tutkintokoulutusta, avointa yliopisto-opetusta, täydennyskoulutusta. Lue lisää

 

Tenttiminen

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa Lahdessa siirtotenttejä sekä sähköisiä EXAM-tenttejä (HY ja LUT). Lue lisää

 

Korkeakoulukirjasto

Kaikille avoimen korkeakoulukirjaston palvelut on suunnattu erityisesti Lahden Yliopistokampuksen, Lahden ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijoille ja henkilökunnalle.Korkeakoulukirjaston  tietokeskukset ovat Niemen kampuksella (Mukkulankatu 19 ja Niemenkatu 73). Lue lisää

 

Palvelut 2. asteen opiskelijoille ja opoille

Lahden Yliopistokampus ja Lahden ammattikorkeakoulu tuottavat yhdessä palveluita 2. asteen opiskelijoille sekä opoille. 2. asteen oppilaitokset voivat tilata infotilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä suunnitella yhdessä yliopistokampuksen asiantuntijoiden kanssa kurssitarjontaa ja luentoja. Lue lisää

 

LUMA-keskus

Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää aktiivisesti tiedekerhoja, leirejä ja tapahtumia, joiden tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian pariin, mutta myös pitää yllä kaikkien maakuntalaisten kiinnostusta luonnontieteisiin ja niiden harrastamiseen ja oppimiseen. Opiskelijat voivat toimia ohjaajina LUMA-kerhoissa saaden näin arvokasta työkokemusta. Lue lisää

 

Yritysyhteistyö

Yliopistokampus järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa retkiä Lahteen. Näillä retkillä opiskelijoitapääsee tutustumaan lahtelaisiin yrityksiin ja muihin yhteisöihin sekä alueen palvelutarjontaan. Tavoitteena on levittää tietoa mahdollisuuksista työllistyä tai ryhtyä yrittäjäksi, saada tulevaisuuden osaajat ja osaajien tarvitsijat kohtaamaan.

Yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa järjestämme mm. Lahti Venture Program monialaisen ohjelman.

 

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME