OPISKELU

Tenttiminen

 

Siirtotentti

Siirtotentillä tarkoitetaan tenttiä, jonka opiskelija suorittaa Lahdessa, vaikka opiskelupaikkakunta on muualla. Esimerkiksi Lahden kansanopisto järjestää tenttitilaisuuksia Jyväskylän avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Myös muualla avoimen yliopiston opintoja suorittavat aikuisopiskelijat voivat ilmoittautua suorittamaan opintojaan siirtotentteinä. Lisätietoa ja yhteystiedot löydät Lahden kansanopiston sivuilta. Myös Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestää siirtotenttejä mahdollisuuksien mukaan.

 

Sähköinen tenttiminen eli EXAM

Lahdessa Niemen kampukselle on sähköisen tenttimisen tila eli nk. EXAM-tila. Tila on osoitteessa Niemenkatu 73, huone C 207. Lahdessa tila on Lahden ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja LUT:in yhteinen. Tenttiminen on korkeakoulukohtaista eli opiskelija voi tenttiä vain oman korkeakoulunsa verkkoon yhdistetyltä koneelta.

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta.  Tämä joustavoittaa opiskelijan tenttimistä ja poistaa esim. tarvetta tehdä tenttitilavaruksia- ja valvontoja.

Ohjeistus LUT

Ohjeistus HY

Tilan tarkempi ohjeistus virka-ajan ulkopuolisille tenteille: Mikäli opiskelija aloittaa tentin klo 7-8 tai klo 16-20 välillä, tullaan sisälle B1 tai A1 ovesta sähköavaimella. Sama avain käy Examtilan oveen. Pääovi, josta pääsee ilman avainta sisään, on auki vain klo 8-16. Jos opiskelijalla ei ole avainta, hän voi lainata sellaisen etukäteen Tiedepuiston aulapalveluista arkisin klo 8-16. HUOM! Rakennuksesta tulee poistua ehdottomasti ennen klo 21.45.

Voit aina kysyä lisätietoa ja neuvoja Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksiköstä

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus, Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Tietoportti, Saimaankatu 11, 15140 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tutkimus

Hankkeessa tehdään arviointitutkimusta, jotka kohdistuvat nuorten osallistumiin pilotteihin ja pajoihin:

  • Arvioidaan kehitettyjä toimintamalleja ja uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi ja vahvuuksien löytämiseksi.
  • Tuotetaan tietoa nuorten arjesta ja elämismaailmasta.
  • Arvioidaan yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavia tekijöitä ja vaikutuksia nuorten hyvinvointiin, työ- ja opiskelumotivaatioon sekä ura- ja ammatinvalintasuunnitelmiin.
  • Käytetään osallistuvan toimintatutkimuksen menetelmiä.

Linkkejä julkaisuihin, blogeihin, katsauksiin ja alan tutkimuksiin:

Paikannuksia - tulkintoja maahanmuuttajanuorten taidepajoista

Taidekasvatus ympäristöhuolen aikakaudella

Mikä minusta tulee isona

Nuorten tulevaisuuskuvat

Visuaaliset menetelmät

Osallisuuden menetelmiä tunteella

Vinkkejä Z-sukupolven ohjaukseen

Elämäntaitojen äärellä

Nuorisobarometri2017

 

) Develop measures to improve entrepreneurship training and a new kind of pedagogical action model for entrepreneurship training and its integration into all the components of the project. Acting together, the participants prepare training courses and forums dealing with the new methods for those who work with young people.

2) Organize pilot programmes involving nature, physical exercise, the arts, media and entrepreneurship training as well as programmes combining two or more of these spheres. Young people learn the metaskills needed in future working life. Drawing on the experience gained in the pilots, materials packages suitable for working life orientation are compiled.

3) Chart the parties participating in the planning of the orientation packages: pilot schools, pupil groups, pupil counsellors, as well as participating public organizations, companies and actors from the third sector.

4) Generate data on the daily life of young people, and evaluates factors affecting the pilot programmes and entrepreneurship training. It also evaluates their impact on young people’s wellbeing and life management, work and study motivation and skills, and plans for choosing an occupation.