OPISKELU

Opintotarjonta

 

Tutkintokoulutus

Helsingin yliopisto järjestää kandidaatti- ja maisteriopetusta ympäristötieteissä. Opintoja voi osittain suorittaa Lahdessa Niemen kampuksella.
Ympäristötieteiden kandidaattiohjelma
Ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

LUT-yliopisto tarjoaa Lahdessa kuusi maisteriohjelmaa. Lahdessa voi suorittaa kauppatieteiden maisterin (KTM) tai diplomi-insinöörin (DI) tutkinnon. Maisteriohjelmat on tarkoitettu opiskelijoille, jolla on jo soveltuva kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto.

Kauppatieteet (KTM):
Tietojohtaminen ja johtajuus, TIJO

Tekniikka (DI):
Circular Economy, englanninkielinen
Industrial Design Engineering , englanninkielinen
Energiatekniikan EnTeDI-ohjelma
Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI
Yrittäjyyden DI-ohjelma (DI)

Katso lisää LUT-yliopiston maisteriohjelmista

Yliopistokampuksen yksiköissä voi suorittaa myös lisensiaatti- ja tohtoriopintoja Lahdessa toimivien professuurien aloilla.

 

Avoimet yliopisto-opinnot

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta. Opinnot ovat järjestävän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia ja vastaavat tavoitteiltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan yliopiston perusopetusta. Avoimessa yliopistossa voit opiskella yksittäisiä kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opetus järjestetään pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin, opintoja järjestetään myös verkossa.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto toimii aktiivisesti Lahdessa tuoden Helsingin yliopiston verkko-opintoja alueelle. Myös LUT-yliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta. Päijät-Hämeen kesäyliopisto sekä Lahden kansanopisto tuovat alueelle avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaa muista yliopistoista.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus
Opetusta voi hakea myös  eri aihealueiden mukaan

LUT-yliopiston avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Päijät-Hämeen kesäyliopistossa
Avoin yliopisto-opetus Lahden kansanopistossa

Voit hakea opintoja myös valtakunnallisen Opintopolku-palvelun kautta. Avoin yliopisto-opetus Lahdessa

 

Täydennyskoulutus

Yliopistojen täydennyskoulutus on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja tietyn teeman ympärille tai tietylle ammattiryhmälle. Keskeinen tavoite on uudistaa ja laajentaa ammattitaitoa.

Koulutusta on tarjolla lyhyistä tietoiskuista ja seminaareista useiden kymmenien opintopisteiden laajuisiin asiantuntija- ja erikoistumisohjelmiin. Täydennyskoulutus pyritään järjestämään niin, että siihen voi osallistua työn ohella tai osana työtä.

Jotkut täydennyskoulutusohjelmat tai niiden osat voi sisällyttää tietyin edellytyksin myös yliopistotutkintoon.

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+
LUT-yliopiston täydennyskoulutus

 

Tukea opiskelutaitoihin

Lahden Yliopistokampus järjestää Lahdessa yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa kaikille avoimia ja ilmaisia opiskelutaitoiltoja sekä opiskelutaitojen verkkokurssin.

 

MOOC:it

MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa pidettävää kurssia, johon pääsääntöisesti kaikilla on vapaa pääsy. MOOC on ajasta ja paikasta riippumaton tapa oppia uutta oli tavoitteena sitten täydentää ammatillista osaamistaan tai oppiminen omaksi iloksi.

Tutustu tarjolla olevaan koulutukseen

[recent_products per_page="12" orderby="menu_order" columns="0" category="" order="ASC"]

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME