LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Kumppanit ja yhteistyö

 

 

HY – LUT kumppanuus

Ammattikorkeakouluyhteistyö

Alueellinen yhteistyö

Yritysyhteistyö

 

 

HY – LUT kumppanuus

Lahden Yliopistokampus toteuttaa HY:n ja LUT:n solmimaa strategista kumppanuutta. Yhteistyö tuottaa toisiaan täydentävää osaamista sekä laadukasta tutkimusta ja opetusta. Yliopistot tavoittelevat tiivistä, pitkäjänteistä ja konkreettista tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa yhteistyötä, joka rakentuu lisäarvon tuottamiselle ja luottamukselle.

Yliopistoilla on toisiaan täydentävää osaamista erityisesti luonnontieteellisissä ja teknistieteellisissä ympäristökysymyksissä. Kattoteemat ovat ympäristö ja kestävä kehitys mukaan lukien sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys.

Yhdessä yliopistot haluavat vahvistaa Lahden kaupungin vetovoimaa osaajien ja opiskelijoiden kaupunkina sekä tehdä tehokasta yritysyhteistyötä ja edistää yrittäjyyttä.

 


 

Ammattikorkeakouluyhteistyö

Lahden Yliopistokampuksen yliopistot ja alueella toimivat ammattikorkeakoulut muodostavat päijäthämäläisen korkeakouluyhteisön, jolla on Lahdessa pitkät yhteistyöperinteet. Käytännön yhteistyö alkoi vuonna 1996 perustetun korkeakoulutyöryhmän toiminnasta.

Korkeakoulut edistävät yritysyhteistyön vahvistumista, opiskelijayrittäjyyttä ja yrittäjyyden ekosysteemin syntymistä alueelle. Korkeakoulut ovat aktiivisesti mukana rakentamassa rohkeaa ympäristökaupunkia ja  älykkään erikoistumisen maakuntaa, jonka kärkiä ovat kiertotalous, muotoilu sekä tapahtuma- ja hyvinvointimatkailu.  Osaamisen uudistamista tuetaan digitaalisen pedagogiikan kehittämisellä ja käyttöönotolla.

Korkeakoulut tekevät yhteistä viestintää, järjestävät tapahtumia ja tarjoavat yhteisiä palveluita, kuten korkeakoulukirjasto, tenttipalvelut, tieto- ja neuvontapalvelut, studyinlahti.fi-verkkopalvelu.  Korkeakoulut tekevät paljon sidosryhmäyhteistyötä yhdessä. Toimintaa suuntaavat omien strategioiden ohella muun muassa Lahden kaupungin strategia, Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategia sekä Päijät-Hämeen strategia ja maakuntaohjelma. Verkostomaisen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa ja kasvua sekä tukea alueen kansainvälistymistä.

Yiopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat lakisääteiset tehtävänsä.

Hyvällä yhteistyöllä korkeakoulut pystyvät parhaiten palvelemaan ympäröivää yhteiskuntaa ja saavuttamaan synergiaetuja, jotka koituvat kaikkien hyödyksi.

 

LUT-korkeakoulut

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu muodostavat konsernin, jossa LUT on emoyhtiö ja ammattikorkeakoulu tytäryhtiö. Konserniyhteistyön tarkoituksena on, että kaikki hyötyvät yhteisestä tekemisestä. LUT-korkeakoulut

 

Korkeakoulutyöryhmä

Työryhmässä käsitellään korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, koulutuksen sekä muun alueellisen yhteistyön ajankohtaisia asioita. Lisäksi toiminnassa on lukuisia temaattisia työryhmiä.

 


 

Alueellinen yhteistyö

Lahden Yliopistokampus on aktiivinen kumppani alueellisissa verkostoissa. Yhteistyön muodot ovat moninaisia: hanketoimintaa, osaamisen kehittämistä, liiketoiminnan edistämistä, kansainvälistymistä, tapahtumia ja yhteisiä tilaisuuksia.

Lahden kaupunki on Yliopistokampuksen sopijaosapuoli Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Aalto-yliopiston lisäksi. Käytännön yhteistyössä ovat mukana kaikki kaupungin palvelualueet.

LAB-ammattikorkeakoulun kanssa Yliopistokampuksella on laaja-alaista yhteistyötä.

Muita yhteistyökumppaneita ovat mm.

Hämeen ELY-keskus
Hämeen kauppakamari
Hämeen TE-toimisto 

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 
Lahti Region Oy
Lahden Teollisuusseura ry

Päijät-Hämeen kesäyliopisto
Päijät-Hämeen liitto 
Päijät-Hämeen Yrittäjät

 


 

Yritysyhteistyö ja yrittäjyyden edistäminen

Yliopistoilla on erilaisia rooleja yritysten toiminnan, kilpailukyvyn, kasvun ja kansainvälistymisen kumppaneina. Yhteistyö on usein hankemuotoista. Rahoittajia ovat muun muassa yliopistot, yritykset, kunnat,  EU, Business Finland (entinen Tekes), Suomen Akatemia ja aluerahoittajat.

Yrityksillä voi olla yliopistojen kanssa esimerkiksi

  • pitkäkestoista toiminnan kehittämiskumppanuutta tai yksittäisiä hankkeita
  • yritysten omia tutkimusohjelmia, joihin tarvitaan ulkopuolista osaamista
  • tilaustutkimusta
  • tutkimusten rahoittamista ja tulosten seuraamista
  • seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin osallistumista
  • opinnäytetöiden teettämistä ja työharjoittelupaikkojen tarjoamista, osaajien rekrytointia
  • koulutukseen osallistumista, tilauskoulutusta
  • kansainvälistymistä.

Ks. kohta Palvelut

Yliopistokampus järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa retkiä Lahteen. Näillä retkillä opiskelijoita Helsingistä ja Lappeenrannasta pääsee tutustumaan lahtelaisiin yrityksiin ja muihin yhteisöihin sekä alueen palvelutarjontaan. Tavoitteena on levittää tietoa mahdollisuuksista työllistyä tai ryhtyä yrittäjäksi, saada tulevaisuuden osaajat ja osaajien tarvitsijat kohtaamaan.

[recent_products per_page="12" orderby="menu_order" columns="0" category="" order="ASC"]

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS

Niemen kampus
Niemenkatu 73 (B-osa), 15140 Lahti
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
info(at)lahdenyliopistokampus.fi

Yhteystiedot

#lahdenyliopistokampus #UCLahti #unilut #helsinkiuni #tiedelahti #niemikampus

TILAA UUTISKIRJEEMME