Mikä tehtävä kaupunkitilalla on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa? Minkälaisia estetiikan näkökulmasta kiinnostavia ulottuvuuksia tähän urbaaniin elämään liittyy? Entä arkiseen kaupunkielämään yleensä? ”Kaupunkielämän estetiikkaa -tapaus Lahti” -kurssi keskittyy kaupungissa liikkuvien ihmisten kokemukseen ja kaupunkiin ihmisten välisten kohtaamisten kontekstina. Maksuton kurssi soveltuu estetiikan opiskelijoille, LAMK:n ympäristöalan opiskelijoille sekä kaikille kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneille. Kurssi toteutetaan Lahdessa Niemen kampuksella syyskuussa 2019

Kurssi toteutetaan Lahdessa Niemen kampuksella syyskuussa 2019. Opetuspäivät: 2.9., 9.9., 16.9., 23.9. klo 16.15-18.45 ja 30.9. klo 12.15-18. Aihetta lähestytään niin teorian kuin käytännön kautta. Kirjallisuuden lisäksi kurssilla tutustutaan muutamaan valittuun alueeseen ja kohteeseen Lahden keskustassa ja sen läheisyydessä. Kukin opiskelija valitsee yhden kohteista lähempään tapaustyyppiseen tarkasteluun. Kurssin viimeisellä tapaamiskerralla maanantaina 30.9. kello 12.15-18.00 opiskelijat osallistuvat Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin syysseminaariin aiheesta ”Kaupungin estetiikka ja toiseus” Niemen kampuksella Lahdessa.

Opettajat: Estetiikan professori Arto Haapala, Tutkija Henrik Pathirane

Vielä ehdit ilmoittautua! https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/97589/lomake.html