PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTEHUOLTO

PHJ yrityskuva

Mahdolliset luma-yhteistyömuodot:

Monipuolisesti erilaista ympäristökasvatusmateriaalia lainattavissa:

  • Perusopetuksen opetussuunnitelmaa tukeva kestävän kulutuksen oppimateriaalipaketti alakoululaisille ja yläkoululaisille: kaksoistunti, joka toteutetaan ympäristökasvattajan tai opettajan johdolla (laina-aineisto)
  • Messi Menninkäisen –lajittelureppu: esikoululaisille tai alakoulun 1.-2. –luokkalaisille, laina-aineistona opettajan johdolla tai n. 1-2 tunnin mittaisen ympäristökasvattajan käynnin kera
  • Tanssimatolla pelattava Recyclix-jätelajittelupeli: lainattava omatoimimateriaali 6-16 –vuotiaille
  • Pirkon ja Paavon tehtäväpaketit: netistä tulostettavat omatoimimateriaalit 1.-6. -luokkalaisille

Lisäksi Kujalan jätekeskukseen voi tehdä opiskelija- ja opettajavierailuja. Myös tet-harjoittelu on mahdollista.

Yhteyshenkilö luma-toiminnassa:
Viestintäkoordinaattori Hanna Bergman, hanna.bergman@phj.fi, p. 044 700 5898.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (PHJ) on 12 kunnan omistama osakeyhtiö, joka hoitaa osakaskuntiensa jätteiden vastaanotto-, käsittely-, hyödyntämis- ja kehittämistehtävät sekä jäteneuvonnan. PHJ:n tärkein toimipiste on monipuolinen ja edistyksellinen Kujalan jätekeskus Lahdessa.

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:ssä on työntekijöitä noin 37 ja erilaisia työnimikkeitä ovat esim, palveluneuvoja, jäteaseman hoitaja, prosessinhoitaja, käsittelyinsinööri, laitosinsinööri, ympäristö- ja laatuinsinööri, vaakaoperaattori, rekisterinhoitaja. Henkilöstön koulutustausta on esim. ympäristötekniikan AMK-insinööri, tradenomi, ympäristönhoitaja ja ympäristöhuollon ammattitutkinto. Keskeisiä matemaattisluonnontieteellisiin aineisiin, tietotekniikkaan ja teknologiaan liittyviä osaamisalueita ovat mm. ympäristötieteet, ympäristötekniikka ja ympäristönsuunnittelu.

Lue lisää yrityksestä: www.phj.fi